حقیقت ساده

حقیقت ساده

حقیقت ساده    بیداران   نوشته منیره برادران

«حقیقت ساده»
26 ژانويه, نگارنده : منیره برادران

سخنی با خواننده
اینک فرصتی پیش آمده تا کتاب‌های سه‌گانه‌ی «حقیقت ساده»، که در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ نوشته شده است، در یک جلد گردآوری شود. در چاپ جدید پاره‌یی تصحیحات و تغییرات این‌جا و آن‌جا انجام گرفته و جلد اول از نو ویراستاری شده است. از مهر و یاری دوست قدیمی و هم‌بندم در زندانِ زمانِ شاه، که ویراستاری سه جلد کتاب را مدیون او هستم، نیز از دوست ادیبی که به ایرادهای ارزنده‌یی در شیوه‌ی نگارش من اشاره‌یی داشته است، صمیمانه سپاس‌گزارم.
چاپ و انتشار این کتاب را از جلد اول تاکنون مدیون تلاش و هم‌کاری دوستان «تشکل مستقل و دموکراتیک زنان ایرانی

لینک کتاب:       https://bidaran.info/spip.php?article498