پشتیبانی « صدای زنان سوسیال دموکرات ایران » از منشور مهسا

پشتیبانی « صدای زنان سوسیال دموکرات ایران » از منشور مهسا

                                                                                      2023 03 30

بیانیه پشتیبانی از منشور مهسا

صدای زنان سوسیال دمکرات ایران پشتیبانی خود را از منشور هفده ماده ای مهسا که در تاریخ 10 فوریه 2023 صادر شده، اعلام می دارد.

یک جنبش انقلابی برای دگرگون سازی ساختار جامعه در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در روند حرکتی خود نیاز به گذار از مراحل مختلفی خواهد بود.

جنبش انقلابی ایران ( ژینا) در حال حاضر وارد مرحله تازه ای از پروسه (روند) حرکتی خود شده است. مضمون این مرحله، ائتلاف احزاب مختلف با برنامه های متفاوت، حول یک منشور یا پلاتفرم مشترک برای آینده ایران است.

قابل درک است که تمامی بندهای این پلاتفرم یا منشور که در جهت ائتلاف احزاب تدوین می شود، الزاما لازم نیست بطور کامل در راستای برنامه احزاب مورد ائتلاف باشد.

 

ما «صدای زنان سوسیال دمکرات ایران»، پشتیبانی خود را ازاین منشورهفده ماده ای مهسا اعلام داشته وهمزمان یاد آوری می کنیم که این منشور به اندازه کافی در مورد نقش زنان در حکومت آینده ایران شفاف نبوده و لوگوی آن انعکاس دهنده شعار « زن زندگی آزادی » نمی باشد.

ما آمادگی خود را برای شرکت دراین ائتلاف به اطلاع تنظیم کنندگان این منشور می رسانیم .

پیروز باد جنبش انقلابی زنانه ایران

صدای زنان سوسیال دمکرات ایران

www.wepaw.org

بیانیه حمایتی از « منشور حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی »

بیانیه حمایتی از « منشور حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی »

 ما از منشور حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی حمایت میکنیم

با به خیابان آمدن زنان و جوانان آزادیخواه و برابری طلب در پی قتل مهسا / ژینا و آغاز انقلاب “زن، زندگی، آزادی” که گفته شده انقلابی بی‌همتا است، می رویم که حکومتی دموکراتیک و سکولاردر ایران بنا نهیم و به زن ستیزی، تبعیض جنسیتی و تمامی تبعیض‌ها پایان دهیم.

در ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ منشور۱۲ بندی از ۲۰ نهاد مستقل صنفی و مدنی ایران منتشر شد که مورد حمایت ما است . بسیار باعث خوشحالی است که دو نهاد زنان جزو امضا کنندگان این منشورمی باشند. با “انقلاب زن، زندگی، آزادی” انتظار میرود که تعداد تشکل های زنان بالا رود تا درچنین منشورهایی مطالبات زنان دقیق تر وارد شده و به ایرانی برسیم که برابری جنسیتی بطور کامل در قانون اساسی گنجانده شده و بوسیله ارگان های معینی قابل اجرا باشد.

برابری جنسیتی زیر بنا و پایه رفع تمامی تبعیض ها است و دموکراسی و آزادی بدون برابری جنسیتی بی معنا و قابل دسترسی نیست.

“زنان برای آزادی و برابری پایدار” بند بند منشور بیست ماده ای را پس از گذار از رژیم “جمهوری” اسلامی عملی میداند و از آن حمایت میکند. ما امیدواریم که بزودی منشور کامل مطالبات زنان به همت زنان مبارز ایران تدوین شود.

ما باور داریم که درنتیجه مبارزات ۴۴ ساله زنان و سایر اقشار جامعه و انقلاب “زن، زندگی، آزادی”، تمامی مردمان ایران به حقوق انسانی خود خواهند رسید و ما در آینده شاهد ایرانی آزاد، آباد با برابری پایدار خواهیم بود.

پیروز باد انقلاب زن، زندگی، آزادی

زنان برای آزادی و برابری پایدار

۱ اسفند ۱۴۰۱ | 

 

 

 

منشور ۱۲ ماده ای ۲۰ تشکل صنفی و مدنی ایران

منشور ۱۲ ماده ای ۲۰ تشکل صنفی و مدنی ایران

از سوی ۲۰ تشکل و به نام «زن، زندگی آزادی»، اعلام شد: منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران

اخبار روز: ۲۰ تشکل صنفی و مدنی ایران، با امضای منشوری دوازه ماده ای برنامه ی حداقلی خود برای ادامه ی اعتراضات را اعلام کردند.

 

در چهل و چهارمین سالروز انقلاب پنجاه و هفت، شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. هم ازاین رو است که مردم ستمدیده ایران _ زنان و جوانان آزادیخواه و برابری طلب _ با از جان گذشتگی کم نظیری خیابان‌های شهرها را در سراسر کشور به مرکز مصافی تاریخی و تعیین کننده برای خاتمه دادن به شرایط ضد انسانی موجود تبدیل کرده‌اند و از پنج ماه پیش – به رغم سرکوب خونین حکومت – لحظه‌ای آرام نگرفته‌اند.

پرچم اعتراضات بنیادینی که امروز به‌دست زنان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، کارگران و دادخواهان و هنرمندان، کوئیرها، نویسندگان و عموم مردم ستمدیده ایران در جای جای کشور از کردستان تا سیستان و بلوچستان برافراشته شده و کم سابقه‌ترین حمایت‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده، اعتراضی است علیه زن ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، و انقلابی است علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیرمذهبی که در طول بیش از یک قرن گذشته، بر ما – عموم مردم ایران – تحمیل شده است.

این اعتراضات زیر و رو کننده، برآمده از متن جنبش‌های بزرگ و مدرن اجتماعی و خیزش نسل شکست ناپذیری است که مصمم‌اند بر تاریخ یکصد سال عقب‌ماندگی و در حاشیه ماندن آرمان بر پایی جامعه ای مدرن و مرفه و آزاد در ایران، نقطه پایانی بگذارند.
پس از دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران، اینک جنبش‌های بزرگ اجتماعی پیشرو – جنبش کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش برابری خواهانه زنان و دانشجویان و جوانان و جنبش علیه اعدام و.‌‌.. – در ابعادی توده‌ای و از پایین در موقعیت تاثیرگذاری تاریخی و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته‌اند.
از همین رو، این جنبش برآن است تا برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد.

ما تشکل ها و نهادهای صنفی و مدنی امضا کننده این منشور با تمرکز بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضدانسانی و ویرانگر موجود، تحقق خواست‌های حداقلی زیر را به مثابه اولین فرامین و نتیجه‌ی اعتراضات بنیادین مردم ایران، یگانه راه پی افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور می‌دانیم و از همه انسان‌های شریف که دل درگرو آزادی و برابری و رهائی دارند می‌خواهیم از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلات تا صحنه جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بر بلندای قله رفیع آزادیخواهی بر افراشته دارند.

۱. آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی.

۲. آزادی بی‌قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل‌های محلی و سراسری صنفی و مردمی، اجتماعات، اعتصاب، راهپیمایی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های صوتی و تصویری.

۳. لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی.

۴. اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، امحا و لغو بی قید و شرط قوانین و فرم‌های تبعیض آمیز علیه تعلقات و گرایش‌های جنسی و جنسیتی، به رسمیت شناختن جامعه‌ی رنگین کمانیِ “ال‌جی‌بی‌تی‌کیوآی‌ای‌پلاس”، جرم زدایی از همه تعلقات و گرایشات جنسیتی‌ و پایبندی بدون قید و شرط به تمامی حقوق زنان بر بدن و سرنوشت خود و جلوگیری از اعمال کنترل‌ مردسالارانه.

۵. مذهب امر خصوصی افراد است و نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضور داشته باشد.

۶. تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکل‌های مستقل و سراسری آنان.

۷. امحا قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی و ایجاد زیر ساخت‌های مناسب حمایتی و توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه زبان‌های رایج در جامعه.

۸. بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری. عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان در هر زمانی باید جزو حقوق بنیادین انتخاب کنندگان باشد‌.

۹. مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده‌اند. ثروت حاصل از این مصادره‌ها، باید به فوریت صرف مدرن سازی و بازسازی آموزش و پرورش، صندوق‌های بازنشستگی، محیط زیست و نیازهای مناطق و اقشاری از مردم ایران شود که در دو حکومت جمهوری اسلامی و رژیم سلطنتی، محروم و از امکانات کم‌تری برخوردار بوده‌اند.

۱۰. پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی، اجرای سیاست‌های بنیادین برای احیای زیرساخت‌های زیست محیطی که در طول یکصد سال گذشته تخریب شده‌اند و مشاع و عمومی کردن آن بخش‌هایی از طبیعت (همچون مراتع، سواحل، جنگل‌ها و کوهپایه‌ها) که در قالب خصوصی سازی حق عمومی مردم نسبت به آن‌ها سلب شده است.

۱۱. ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنان جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده. ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه بیکاری و تامین اجتماعی قدرتمند برای همه افراد دارای سن قانونی آماده به‌کار و یا فاقد توانایی کار. رایگان سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم.

۱۲. عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی.

از نظر ما مطالبات حداقلی فوق با توجه به وجود ثروت‌های زیر زمینی بالقوه و بالفعل در کشور و وجود مردمی آگاه و توانمند و نسلی از جوانان و نوجوانانی که دارای انگیزه فراوان برای برخورداری از یک زندگی شاد و آزاد و مرفه هستند، به فوریت قابل تحقق و اجراست.

مطالبات مطروحه در این منشور، محورهای کلی مطالبات ما امضا کنندگان را لحاظ و بدیهی‌ست در تداوم مبارزه و همبستگی خود به صورت ریز و دقیق‌تری به آنها خواهیم پرداخت.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران
اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشجویان متحد
کانون مدافعان حقوق بشر
سندیکای کارگران شرکت نیشکر‌هفت تپه
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
خانه فرهنگیان ایران (خافا)
بیدارزنی
ندای زنان ایران
صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز
کانون مدافعان حقوق کارگر
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
اتحاد بازنشستگان
شورای بازنشستگان ایران
تشکل دانشجویان پیشرو
شورای دانش آموزان آزاد اندیش ایران
سندیکای نقاشان استان البرز
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
شورای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی (بستا

محکوم کردن حمله موشکی به مقر پیشمرگه ها در اقلیم کردستان عراق

حمله موشکی جمهوری اسلامی ایران به اقلیم کردستان کشور عراق را محکوم می کنیم

رژیم جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دست به حمله موشکی به مقر پیشمرگ های کرد ایران،  کومله و حزب دمکرات در اقلیم کردستان عراق زده است . دراین حمله تعداد زیادی پیشمرگ و زن وکودک کشته و زخمی شده اند.

منطقه مررد حمله در نزدیکی یک مدرسه قرار دارد . از جمله کشته شدگان یک زن حامله می باشد که دراثر عمق جراحات وارده در بیمارستان جان سپرد . نوزاد او که به کمک پزشکان بدنیا آمد بدلیل مرگ مغزی قادر به ادامه حیات نشد.

مبارزه مردم ایران به رهبری زنان در خیابانها ادامه دارد. زنان فریاد می زنند:  نه روسری، نه تو سری جمهوری اسلامی نمی خواهیم .

رژیم جمهوری اسلامی با تیراندازی به جوانان و کشتن آنها نتوانسته جنبش مردم را متوقف نماید بنابراین دست به حمله موشکی به مقر پیشمرگ های کرد ایران در اقلیم کردستان – عراق زده تا بدین وسیله بخشی از مردم ایران،  کردها را بترساند. غافل از اینکه مبارزه کرد ها بهمراه سایر بخش های ایران تا سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.

حمله موشکی سپاه پاسداران به کشور عراق مغایر با حقوق بین الملل است ، نهاد زنان برای آزادی و برابری پایدار این حمله را شدیدا محکوم می کند.

نهاد زنان برای آزادی و برابری پایدار از اعتصابات سراسری در ایران تا سرنگونی رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی حمایت میکند.

زن  زندگی  آزادی

نهاد زنان برای آزادی و برابری پایدار


01-10-2022
wsfe_2020@pm.me