برنامه ما سو سیال دموکرات ها برای بهداشت و درمان

 برنامه ما سو سیال دموکرات ها برای بهداشت و درمان

2019-12-27
نوشته ثریا ندیم پور
                         برنامه ما سو سیال دموکرات ها برای بهداشت و درمان

سلامت جسمانی و روانی مردم به عنوان یکی از معیارهای مهم توسعه اجتماعی پایدار، نقش اساسی در تحقق زندگی ای شاد، پویا و خلاق دارد، و نیز عاملی ضروری و بنیادین در رفاه اجتماعی، تولید و پیشرفت جامعه است. دریک نظام سو سیال دموکرات به دلیل چنین اهمیت و جایگاهی ست که شهروندان کشور از حقوق برابر در استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی برخوردارند و این خدمات به یکسان در دسترس همه شهروندان، بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و اقتصادی آنان قرار می گیرد.
در جامعه کنونی ایران بهداشت و درمان به یک پهنه اقتصادی سود آور تبدیل شده است .امکان بهره مندی از بهداشت و درمان ارتباط مستقیم با بودجه شهروند دارد. شواهد نشان میدهد که بخش عظیمی از مردم ایران بدلیل نداشتن امکانات مالی از درمان مورد نیاز خود محروم می باشند. این امر باعث شده که طبقه تهی دست برای معالجه بیماران اشان دست به دامان دعا نویسان شوند و یا به روش های سنتی روی آورند.
در ایران امروز هیچ برنامه ای برای پیشگیری امراض، کنترل کیفیت خدمات پزشکی و بطور کلی بهداشت و درمان و تسهیل بهره مندی یکسان شهروندان از درمان، وجود ندارد.
ما سو سیال دموکرات ها بر این باور هستیم که سیستم بهداشت و درمان نباید خصوصی باشد این بدین معنا است که میزان نیاز هر شهروند برای استفاده از خدمات درمانی جامعه باید تعیین کننده باشد و نه امکان مالی ویا محل زندگی او.
خدمات درمانی نباید تابع نوسانات کالا در بازار آزاد باشد دولت باید روی قیمت داروها و کیفیت آنها کنترول داشته باشد.
امر پیشگیری، فرهنگ سازی در زمینه های مختلف از جمله بهداشت و تغذیه سالم از اولویت های برنامه ما در خصوص بهداشت و درمان میباشد.
برای پائین آوردن آسیب پذیری انسان ها و همزمان شکوفایی جامعه وجود یک سیستم پیش گیری درمانی از ملزومات است. وجود چنین سیستم پیش گیری درمانی خود نیز در پائین نگه داشتن هزینه های جامعه نقش ایفا خواهد نمود.
ما سو سیال دموکرات ها معتقد هستیم که همه شهروندان باید از سیستم درمانی بسیار مدرن و با کیفیت بالا برخوردار باشند.
داشتن یک سیستم درمانی مدرن با کیفیت بالا مستلزم امکان دسترسی به دستگاه های مدرن پزشکی، ارتباط تنگاتنگ مراکز درمانی با مراکز تحقیقاتی دانشگاه ها و امکان تبادل نظر بین مراکز درمانی کشور با مراکز درمانی کشور های مدرن، می باشد.
شهروندان باید در هر نقطه ایران که به پزشک مراجعه می کنند امکان دسترسی به پرونده پزشکی خود را داشته باشند.

برنامه عملی سو سیال دموکرات ها برای بهداشت و درمان

۱. تقسیم عادلانه خدمات بهداشت و درمان در سراسر کشور.

۲. غیر انتفاعی شدن خدمات بهداشت و درمان در سراسر کشور.

۳. ایجاد مراکز بهداشت و درمان (درمانگاه های محلی) در محلات.

۴. ایجاد بیمارستان های مجهز به مدرن ترین و مجهزترین دستگاه های پزشکی.

۵ .تقسیم عادلانه تخصص های ویژه درمانی بین بیمارستان های مختلف در سراسر کشور و مجهز شدن این بیمارستان ها به باند های هلیکوپتر برای رساندن بیماران اورژانسی در نقاط دور دست.

۶. ایجاد پرونده های پزشکی دیجیتالی برای شهروندان در تمام نقاط ایران.

پرونده پزشکی دیجیتالی امکان دسترسی بیماران را به پرونده  پزشکی خود در هر نقطه ای از ایران را فراهم می کند. در نتیجه پزشکان امکان دسترسی به پرونده پزشکی تمام شهروندان را در سراسر ایران خواهند داشت.

۷. ایجاد ساختمان های خدمات بهداشتی و درمانی طبق آخرین استاندارد های جهانی از نظر ساختمان سازی رعایت استاندارد های محیط زیستی در پروسه ساختن آن ها.

۸. مراکز درمانی باید بموقع شهروندان را دعوت به معاینات پزشکی در رابطه با بیماری هایی که در صورت امکان تشخیص بموقع میتوان از رشد آن ها جلوگیری نمود، نماید.

۹. ایجاد هتل های وابسته به بیمارستان ها برای اقامت همراه بیماران ساکن نقاط دور دست.

اهداف سو سیال دموکراسی را در عمل چگونه پیاده و پی گیری می کنیم؟
در یک جامعه دمکراتیک که به روش غیر متمرکز پارلمانتاریستی اداره میشود دولت مرکزی خط و خطوط کلی را در پهنه بهداشت و درمان تعیین می کند و در مقابل پارلمان مرکزی جوابگو است.
در سطح استان، پارلمان استان بالاترین ارگان مسئول خدمات بهداشت و درمان میباشد. افراد این پارلمان با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. این افراد طبیعتاً نمایندگی احزاب مختلف را مینمایند. این پارلمان از بین افراد خود اعضای دولت استان و محدوده مسئولیت های آنان را تعیین مینماید.
بهداشت و خدمات درمانی زیر نظر دولت استان عمل مینماید. دولت استان ضمن پیشبرد سیاست کلی دولت مرکزی در زمینه بهداشت و درمان موظف است مصوبات پارلمان استان را که با توجه به نیاز های بهداشت و درمان در سطح استان گرفته شده است را اجراء نماید. از مهمترین نکات مثبت این سیستم این است که مسئولین از نزدیک در جریان روزمره مسائل و نیازهای بهداشت و درمان منطقه قرار دارند.
تصمیم گیری نهایی در مورد  چگونگی تقسیم بودجه بهداشت و درمان، ساختمان سازی مراکز درمانی و تعیین تعداد پرسنل لازمه در چارچوب اختیارات دولت استان میباشد.
بخش مهمی از هزینه خدمات بهداشت و درمان از مالیات شهروندان استان تامین میشود و بخش دیگر برعهده دولت مرکزی است.
دولت استان موظف است سالانه گزارش کاملی از کیفیت خدمات درمانی استان، نیازمندی های آن، نحوه استفاده از بودجه بهداشت و درمان و نیز همکاری های مشترک در سطوح کشوری و بین المللی را به پارلمان استان ارائه نماید. چگونگی کمیت و کیفیت این گزارش توسط ارگان بازرسی پارلمان استان قبل از تحویل به پارلمان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس این گزارش در دسترس شهروندان و ژورنالیست ها قرار می گیرد.
ارگان بازرسی متشکل از نمایندگان احزاب مختلف است که توسط پارلمان استان انتخاب میشوند.

برنامه ما سو سیال دموکرات ها برای کار

برنامه ما سو سیال دموکرات ها برای کار

 

2019-10-05
نوشته ثریا ندیم پور

برنامه ما سو سیال دموکرات ها برای کار

اکنون جامعه ایران با بیکاری گسترده ای  دست به گریبان است. بیکاری، فقر، فحشا و جرایم اجتماعی در جامعه بیداد میکند. جوانان که ثروت یک مملکت بحساب میایند و میتوانند با دانش و نیروی کارشان باعث رشد اقتصادی جامعه باشند از بیکاری رنج میبرند. اختلاف طبقاتی و بی قانونی در بازار کار، جامعه را به شدیدترین وجه در مسیر یک رکود اقتصادی- اجتماعی قرار داده است.

افراد شاغل چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی از امنیت شغلی محرومند و در این رابطه زنان بدلیل وجود آپارتاید جنسی و نگرش ارتجاعی مذهبی حاکم بر جامعه از تبعیض سه گانه برخوردارند.

نبودِ سیستم های درست کاری و نیز نبود اتحادیه ها و سندیکا های واقعی کارگران و کارمندان باعث ایجاد فضای ناسالم و غیر انسانی در محیط کار شده و عملاً کار در ایران از کیفیت و بازدهی مورد نیاز جامعه برخوردار نمیباشد.
آنچه که امیدوار کننده است وجود نیروی جوان فعال است که علیرغم عدم امید شان به بازار کار از پتانسیل بالایی برا ی ادامه تحصیل برخوردار هستند.
داشتن کار مهمترین اتفاقی است که در زندگی هر انسانی رخ میدهد. آرزوی هر انسانی است که بتواند مستقللاً زندگی اش را از نظر اقتصادی اداره کند و در رشد خود و جامعه اش سهیم باشد.
جامعه ای از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رشد میکند که شهروندانش شغلی متناسب با تحصیلات،  تخصص، علائق و توانایی شخصی خود داشته باشند.
ما سو سیال دموکرات ها معتقد هستیم رهایی شهروندان از فقر و نابسامانی اجتماعی و ایجاد امنیت و همبستگی اجتماعی در گرو ایجاد کار در پهنه های مختلف اجتماعی است.

وجود سندیکاهای کارگری و کارمندی، بطور کلی اتحادیه های مزد بگیران به منظور تاثیر روی محیط کار و روند تولید، و دستمزد از ملزومات یک جامعه دموکراتیک است. همچنین برای ایجاد امنیت شغلی حقوق بگیران قراردادهای عمومی تصویب شدۀ مورد توافق میان کارفرما و گیرنده کار ضروری میباشند. حقوق بگیران چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی باید از بیمه بیکاری برخوردار باشند.

قوانین کار باید بر اساس منشور قوانین کار بین المللی بازنویسی شوند. قوانین تصویب شده شامل تمام شهروندانی که در ایران زندگی می کنند و مالیات میدهند، می شود. براساس منشور قوانین کار بین الملل کار کودکان غیرقانونی است.

بر اساس ارزش های بنیانی سوسیا ل دموکراسی بهره مندی زنان و مردان در تمام پهنه های اقتصادی اعم از بخش خصوصی و بخش دولتی باید یکسان باشد. وجود زنان در تمام رشته های کاری و نیز برابری آنها با مردان در پست های کلیدی و ارگان های رهبری جزء خواست و اهداف سو سیال دموکرات ها است.

برنامه عملی سو سیال دموکرات ها برای ایجاد کار

۱. بخش عموی (دولت مرکزی و شهری) از طریق توسعه خدمات اجتماعی از جمله، ایجاد خانه سالمندان وخدمات مربوط به آن، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، مهد کودک، توسعه راه ها، و خانه سازی و سایر امور مربوط به خدمات اجتماعی ایجاد کار خواهد کرد.
۲. سرمایه گذاری دولت در ایجاد شرکت های کوچک و بزرگ غیر انتفاعی برای ایجاد کار برای شهروندان با درجه تحصیلی پائین.
۳. توسعه صنعت توریسم در تمام نقاط کشور به منظور ایجاد کار.
۴. ایجاد تسهیلاتی برای سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی در تمام کشور.
۵. ایجاد تسهیلاتی در جهت کمک به ایجاد شرکت های خصوصی کوچک.
۵. ایجاد تسهیلاتی برای ورود زنان خانه دار به بازار کار.
۶. توسعه تولیدات کشاورزی و مدرنیزه کردن صنایع کشاورزی، آموزش کشاورزان در زمینه محیط زیست پهنه دیگری از ایجاد کار برای کسانی که در رشته های کشاورزی و محیط زیست تحصیل نموده اند، میباشد.
۷. توسعه صنایع دستی در تمام مناطق ایران.
۸. غیر قانونی کردن کار کودکان .
۹. ایجاد کار تابستانی برای جوانان دبیرستانی توسط دولت شهری.

اهداف سوسیال دموکراسی را در عمل چگونه پیاده و پی گیری می کنیم؟
در یک جامعه دمکراتیک که به روش غیر متمرکز پارلمانتاریستی اداره میشود دولت مرکزی خط و خطوط کلی را برای ایجاد کار و حق و حقوق بیکاران تعین میکند و خود در مقابل پارلمان مرکزی جوابگو است. دولت مرکزی سیاست خود را در مورد ایجاد کار از طریق اداره کار که یک ارگان سراسری است، پیاده میکند.

پارلمان و دولت شهر مسئولیت پیشبرد اهداف کلی دولت مرکزی در مورد ایجاد کار و نیز بررسی وضعیت جویندگان کار و نیازهای منطقه را دارد. دولت شهر سیاست های خود را از طریق اداره کار شهری پیاده میکند. در راس این اداره ارگان رهبری- سیاسی  که متشکل از نمایندگان مردم و منتخب پارلمان شهر هستند، می باشد.

اداره کار شهر موظف است سالانه گزارش کاملی از وضعیت بیکاران در گروه های مختلف زنان، مردان و جوانان و نیز بودجه مصرف شده را در اختیار پارلمان شهر قرار دهد.
چگونگی کمیت و کیفیت این گزارش توسط ارگان بازرسی پارلمان شهر قبل از تحویل به پارلمان مورد بررسی قرار میگیرد. سپس این گزارش در دسترس شهروندان و ژورنالیست ها قرار میگیرد

ارگان بازرسی متشکل از نمایندگان احزاب مختلف و منتخب پارلمان شهر میباشد.

برنامه ما سو سیال دموکرات ها برای آموزش و پرورش

برنامه ما سو سیال دموکرات ها برای آموزش و پرورش

نوشته ثریا ندیم پور

برنامه ما سو سیال دموکرات ها برای آموزش و پرورش

آموزش و پرورش پایه اساسی رشد جامعه از نظر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.

رشد اقتصادی و فرهنگی هر جامعه ای در گرو رشد دانش شهروندان آن جامعه است. این رشد و شکوفایی هنگامی تحقق می پذیرد که سیستم آموزشی بر پایه آخرین داده های علمی در سطح جهانی و مبتنی بر سه پایه دمکراسی، سکولاریسم، و حقوق بشر باشد.

در شرایط کنونی ایران اقتصاد خانواده به عامل تعیین کننده برای آموزش، انتخاب مدرسه ، ادامه تحصیلات دانشگاهی در جامعه تبدیل شده است. بهمین دلیل فرزندان کارگران و سایر بخش های محروم جامعه از یک حق طبیعی که همانا کسب دانش است محروم میشوند. این پدیده باعث به هرز رفتن توانایی بخش مهمی از جامعه است که خود در تخریب اقتصاد جامعه نقش دارد.

آموزش در ایران امروز بدلیل حکومت دینی از دالان شستشوی مغزی میگذرد و نقش ویرانگرانه روانی و معرفتی ببار آورده است. تفکر آپارتاید جنسی که در کتاب های آموزشی به خوبی دیده میشود یکی از موارد این آموزش غلط است که نقش زن را در جامعه در چارچوب خانه داری تعریف می کند.

ما سو سیال دموکرات ها که به برابری حقوق اجتماعی انسان ها اعتقاد داریم بر این باوریم که کسب علم و دانش حق مسلم هر شهروند است و کسب دانش نباید وابسته به امکانات مالی و یا محل زندگی فرد باشد. بنابراین باید دانش آموزی که در دورترین روستاها زندگی میکند و دانش آموزی که در پایتخت زندگی می کند به یکسان از امکانات سیستم آموزش و پرورش بهره مند باشند. علاقه فرد برای تحصیل باید تعیین کننده باشد نه امکانات مالی خانواده اش. برای جامع عمل پوشاندن به چنین هدفی ما سو سیال دموکرات ها خواهان آموزش رایگان از مهد کودک تا دانشگاه هستیم. ما معتقد هستیم که سیستم آموزشی نباید وسیله ای برای سودآوری باشد.

در دنیای پیشرفته امروزی، ارتباطات بر اثر رشد دستگاه های ارتباط جمعی و نیز جهانگیر شدن اینترنت بسیار ساده انجام میگیرد. پیش شرط توانایی رقابت در تولید و نیز بدست آوردن بازارهای داخلی و خارجی برای فروش کالاهای ایرانی داشتن نیروی کار متخصص و متعهد است. بنابراین سیستم آموزشی ایران باید بتواند با سیستم آموزشی کشورهای پیشرفته رقابت کند. لازمه دستیابی به این هدف مدرنیزه کردن سیستم آموزشی، تربیت کادر آموزشی توانا، مهیا کردن امکانات تحصیلی برای همه شهروندان در تمام نقاط کشور و ایجاد ارتباط و همکاری با دانشگاه های معتبر دنیا است.

تدریس دستاوردهای تاریخی, لائیسیته, همبستگی و همچنین تدریس ارزش های بنیانی دمکراسی از جمله برابری انسان ها، برابری زن و مرد، آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی دین و نیز حفاظت از محیط زیست و حیوانات و متوقف کردن تخریب محیط زیست بدست انسان باید جزء دروس اجباری در سراسر کشور در تمام سطوح آموزشی باشند.

فرهنگ سازی در پهنه های ذکر شده در سطح وسیعی توسط ارگان های ارتباط جمعی و نیز دیگر ارگان های مردمی صورت خواهد گرفت. بیسوادی در ایران باید به صفر برسد.

زبان فارسی، زبان مشترک در سراسر ایران خواهد بود. دولت های شهری موظف به فراهم ساختن امکان تدریس زبان مادری میباشند.

امکانات آموزشی به یک نسبت بین دختر و پسر و زن و مرد تقسیم خواهد شد.

برنامه عملی سو سیال دموکرات ها برای آموزش و پرورش؛

۱. ایجاد فضای مناسب، مشوق و پشتیبان برای کودکان و دانش آموزان از طریق آموزش و تغذیه رایگان برای همه از مهد کودک تا دیپلم.

۲. ساختن مدارس مدرن با رعایت سیستم پیشرفته محیط زیستی و مجهز نمودن آن به سیستم قوی اینترنتی و آزمایشگاه های مدرن در سراسر کشور.

۳. مجهز نمودن دانش آموزان به کامپیوتر در تمام دوره دبیرستان.

۴. پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان در دوره دبیرستان ( از بودجه دولت مرکزی).

۵. تقویت شوراهای دانش آموزی امکان تاثیر این شوراها در مسائل مربوط به شیوه پیشبرد امور آموزش.

۶. پرداخت وام تحصیلی در دوران دانشجویی، تقویت شوراهای دانشجویی و نقش آنها در مسائل مربوط به دانشگاه.

۷. ایجاد امکانات مالی برای بزرگسالان برای ادامه تحصیل و یا تغیر رشته تحصیلی.

۸. ایجاد کلاسهای مبارزه با بی سوادی در تمام مناطق کشور.

۹. ایجاد تسهیلات آموزشی برای کادر آموزشی در حین خدمت.

 

اهداف سو سیال دموکراسی را در عمل چگونه پیاده و پی گیری می کنیم؟

در یک جامعه دموکراتیک که به روش غیر متمرکز پارلمانتاریستی اداره میشود دولت مرکزی با توجه به قوانین مصوبه پارلمان مرکزی، سیاست های برنامه ای بلند مدت و کوتاه مدت خود را در مورد آموزش و پرورش تعیین میکند و در مقابل پارلمان مرکزی جوابگو است. دولت مرکزی مسئولیت دانشگاه ها و مدارس عالی را دارد.

پارلمان شهر با توجه به نیاز های مشخص شهر در زمینه آموزش و پرورش، مصوبه هایی را به تصویب میرساند. دولت شهر موظف است ضمن پیشبرد برنامه دولت مرکزی مصوبه های پارلمان شهر را نیز پیش ببرد و در مقابل آن جوابگو باشد. مسئولیت اداره مهد کودک ها، آموزش پیش دبستانی، مدارس، دبیرستان ها، مدارس بزرگسالان و تامین امکانات لازمه برای تدریس زبان مادری و همچنین پیشبرد سایر خواست های خاص شهر را در زمینه آموزش و پرورش بعهده دولت شهر
است. پیشبرد برنامه های دولت شهر در زمینه آموزش و پرورش را اداره آموزش و پرورش شهر بعهده دارد. در رأس این اداره یک ارگان سیاسی متشکل نمایندگان احزاب مختلف است. افراد این ارگان منتخب پارلمان شهر هستند.

بودجه آموزش و پرورش شهر از مالیات مردم شهر تامین می شود و میزان آن را پارلمان شهر تعیین میکند.

اداره آموزش و پرورش شهر موظف است سالانه گزارش کاملی از عملکرد ارگان آموزشی از نظر کیفیت کار و چگونگی استفاده از بودجه را دراختیار پارلمان شهر قرار دهد چگونگی کمیت و کیفیت این گزارش توسط  ارگان بازرسی پارلمان شهر قبل از تحویل به پارلمان مورد بررسی قرار میگیرد. سپس این گزارش در دسترس شهروندان و ژورنالیست ها قرار خواهد گرفت.

ارگان بازرسی متشکل از نمایندگان احزاب مختلف و منتخب پارلمان شهر میباشد.

برنامه ما سو سیال دموکرات ها برای زنان

برنامه ما سو سیال دموکرات ها برای زنان

 

برنامه ما سو سیال دموکرات ها برای زنان

برابری جنسیتی وفمنیسم از ارزشهای بنیادی سو سیال دمکراسی مدرن میباشند. از نظر ما سو سیال دموکرات ها ، از آنجائیکه زنان نیمی از جامعه را تشکیل میدهند طبیعتاً باید نیمی از قدرت را در جامعه داشته باشند.

زنان در جامعه امروز ایران نه تنها بدلیل  تشدید اختلافات طبقاتی، و نیز عدم امکان حضور فعال آنها در بازار کار جزء اقشار ضعیف جامعه به حساب می آیند، بلکه بدلیل فرهنگ مردسالارانه و عقب مانده و همچنین قوانین و فرهنگ ارتجاعی اسلامی به وسیله ای برای خدمت به مردان تبدیل شده اند.
جمهوری اسلامی اساساً با باز پس گرفتن حقوق مدنی زنان ، آنان را به وسیله ای برای هویت دادن به سیستم حکومتی خود تبدیل نموده است. حکومت ارتجاعی مذهبی بخود اجازه میدهد در خصوصی ترین مسائل زنان از جمله پوشش، حق کورتاژ، حق طلاق، امکان خروج از کشور و حتی انتخاب جای نشستن در ورزشگاه ها دخالت کند.

زنان بطور کلی بدون در نظر گرفتن تعلقات طبقاتی همگی در یک مسئله مشترک هستند وآن اینکه در مقابل کارهای روزانه خانه داری و نگهداری از فرزندان ونیز پرستاری از پدر بزرگ و مادر بزرگ در دوارن کهولت آن ها، دستمزدی دریافت نمی کنند در نتیجه بخش بزرگی از زنان فاقد بیمه های اجتماعی هستند.

ما سو سیال دموکرات ها بر این اعتقاد هستیم که زنان چه در شهر ها و چه در روستا ها باید از تمام حقوق مدنی یکسان با مردان بهره مند باشند.

ما معتقد هستیم که برای رسیدن به چنین هدفی لازم است  قانون اساسی جدید طبق اسناد و قوانین بین المللی همچون میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و با تفکر فمنیستی تدوین شود.

ما سو سیال دموکرات ها با دادن لیست های انتخاباتی برابر در جهت گرفتن نیمی از قدرت توسط زنان در تمام ارگان تصمیم گیری حرکت می کنیم.

ما می کوشیم از طریق تدریس فمنیسم در ارگان های آموزشی و پرورشی و نیز از طریق ارگان های ارتباط جمعی تفکر برابری زن و مرد را در جامعه رشد دهیم.

برنامه عملی سو سیال دموکرات ها برای ارتقاء زنان در جامعه
۱.قانون اساسی، قوانین مدنی، کیفری و جزئی، باید برای تمامى زنان کشور در همه زمینه‌ ها حقوق برابر با مردان را تضمین کنند.
۲. غیر قانونی کردن خرید سکس (چه از طرف مردان و چه از طرف زنان).

۳. غیر قانونی کردن ازدواج کودکان. سن ازدواج یا همزیستی ۱۸ سال تمام است.

۵. حق داشتن مرخصی دوران زایمان حداقل بمدت یک سال. تقسیم مرخصی دوران زایمان بین زن و مرد  حداقل سه ماه برای پدر در نظر گرفته شود.

۶. قانونی کردن سقط جنین با اجازه زن و نیز با در نظر گرفتن حقوق انسانی جنین.( مرز سنی جنین را پزشکان تعیین خواهند کرد).

۷. امکان دسترسی همه مادران به مهد کودک.

۸. تدوین قوانینی که نگهداری از بچه و اقوام مریض، کار به حساب آید و شامل بازنشستگی شود.

۹. دولت موظف است دختران و زنانی که در خانواده و یا جامعه در معرض خطر خشونت قرار می گیرند در تمام زمینه ها حمایت کند. ایجاد خانه های امن از وظایف دولت است.

۱۱. برخورداری برابر زنان، از حق طلاق و حق سرپرستی کودکان هنگام طلاق.

۱۲. سهم برابر زنان در زمان طلاق از اموالی که از لحظه ازدواج به خانواده اضافه شده است.

۱۳. جرم دانستن چند همسری.

۱۴.جق انتخاب پوشش برای زنان.

۱۵. برخورداری برابر از تقسیم ارث در خانواده .( برخورداری از ارث برابر با افراد ذکور خانواده)

۱۶. برخورداری از دستمزد برابر با مردان در مقابل کار برابر.

در زمینه چگونگی ایجاد کار برای قشر های مختلف زنان مفصلاً در مقاله « برنامه سو سیال دمکرات ها برای کار » صحبت شده است.

اهداف سو سیال دموکراسی را در عمل چگونه پیاده و پی گیری می کنیم؟
در تمام گزارشاتی که ارگان های اجرایی در سطوح دولت مرکزی و دولت استانی و دولت شهری به پارلمان های مربوطه ارائه می شود وضعیت زنان در پهنه های مشخص باید گزارش شود.

اصول پایه ای در برنامه های « صدای زنان سو سیال دموکرات ایران »

اصول پایه ای در برنامه های « صدای زنان سو سیال دموکرات ایران »

نوشته ثریا ندیم پور

اصول پایه ای در برنامه های «صدای زنان سو سیال دموکرات ایران»

ایران از دیرباز دارای یک جامعه طبقاتی بوده است که طی حکومت چهل ساله آخوندی این اختلاف طبقاتی عمیق تر شده است و اقتصاد کشور در اثر بی مسئولیتی این حکومت به نابودی کشیده شده است. حکومت مذهبی با زنده کردن قوانین اسلامی قرون وسطایی و ضد زن یک ساختار آپارتاید جنسی را در طول حکومت خود در جامعه نهادینه کرده است.  نتیجه چنین سیاستی تبدیل شدن زنان به محروم ترین قشر جامعه شده است.

سوسیال دموکرات ها خواهان آزادی، دموکراسی، برابری و دستیابی به رفاه همگانی عمومی از طریق همبستگی می باشند. ما خواهان تصویب قوانینی در این زمینه هستیم. خواست ما در تمام زمینه ها برابری حقوق زنان با مردان است. ما بر این باوریم که درحکومت آینده ایران باید نیمی از قدرت سیاسی در دست زنان باشد.

ما بر این اعتقاد هستیم که در یک جامعه دموکراتیک همه شهروندان از حقوق برابر در مقابل قانون برخوردار هستند. هر شهروند حق دارد که در شکل دادن به سرنوشت خود و جامعه ای که در آن زندگی می کند موثر باشد. این بدان معناست که بر اساس دیدگاه سوسیال دموکراسی هر شهروند در هر موقعیت اجتماعی- اقتصادی باشد، میتواند در سمت و سو دادن به سرنوشت خود و رشد اقتصادی جامعه نقش ایفا کند. در چنین جامعه ای فقط سود ِآوری سرمایه سمت و سوی تولید را تعین نمی کند بلکه نیازهای واقعی و منافع عمومی جامعه نیز نقش تعین کننده ایفا میکند. درواقع مسئولیت اداره جامعه و رشد آن در تمام زمینه های اقتصادی،اجتماعي، فرهنگی، آموزشی ، بهداشت و درمان بعهده همه شهروندان جامعه است. همانگونه که انسان در یک جامعه دموکراتیک از حق انتخاب دین ، باورهای سیاسی ، انتخاب پوشش، آزادی بیان و اندیشه و حق عضویت در تشکل ها و احزاب  مختلف در جامعه برخوردار است، بهمان نسبت در مقابل جامعه مسئولیت دارد. این بدین معنا است که انسان باید برای نظر اکثریت جامعه ارزش قائل شود و موطف به پیشبرد آن باشد، حتی اگر نظر اکثریت با نظر فرد مغایرت کامل داشته باشد. هم زمان اقلیت حق انتقاد از نظر اکثریت و تبلیغ نطرات خود را دارد.

ساختار جامعه
ما معتقد به ساختار پارلمانتاریستی غیر متمرکز هستیم. ما سوسیا ل دموکرات ها براین باوریم که اداره جامعه به روش غیر متمرکز پارلمانتاریسی پیش شرط تحقق نقش افراد در ساختن جامعه بر اساس ارزش های سوسیال دموکراسی است.
کوچکترین هسته تشکل شهروندان و روستا ئیان برای انتخابات در سطح روستایی، شهری، استانی و مرکزی هسته محلات و در روستا ها شورای روستا است.

رفاه عمومی
در جامعه ای که بر اساس ارزش های بنیادین سوسیال دموکراسی اداره می شود، هر شهروند حق ادامه تحصیل دارد. این بدان معنا است که وضعیت اقتصادی و محل زندگی نباید مانع از کسب تحصیل شوند. ما خواهان آموزش رایگان از مهد کودک تا دانشگاه هستیم.  همه دانشجویان باید امکان ادامه تحصیل در خارج از کشور را داشته باشند. دانشگاهای کشور باید توان رقابت با دانشگاهای جهان را کسب کنند. فرهنگ دمکراسی را باید در جامعه به شیوه های مختلف اشاعه داد. آموزش دموکراسی و رفتار دموکراتیک، برابری زن و مرد ( فمنیسم) باید جزء دروس اجباری در سطح مدارس و در سطح دانشگاه ها باشد.

کارمندان دولتی و بخش خصوصی باید برای پیشبرد بهینه مسئولیت و شغل خود از طریق دوره های آموزشی که کارفرما مسئولیت برگزاری آن ها را دارد، با داده های علمی و استاندارد جهانی آشنا شوند. تمام گروه های صنفی باید بتوانند از طریق اتحادیه صنفی خود در تغیر قانون کار و بهبود شرایط کارخود، نقش فعال داشته باشند.

نقص عضو نباید مانع از بهره مند شدن از داشتن کار و سایر امکانات جامعه باشد. جامعه موظف است که امکانات لازمه یک زندگی نرمال که جوابگوی نیاز های شخص توان خواه باشد را در اختیار او قرار دهد.

ایجاد امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
مسئولیت پذیری شهروندان در یک جامعه دمکراتیک برای رشد و شکوفایی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن جامعه ضروری مي با شد. برای دستیابی به چنین موقعیتی ایجاد امنیت اجتماعی در تمامی زمینه ها برای طبقات و اقشار مختلف جامعه لازم است. آحاد جامعه باید دارای حقوق برابر در استفاده از آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و امکانات فرهنگی و هنری باشند.

جامعه موظف است که برای شهروندان ایجاد امنیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی بنماید. این امنیت برای هر شهروند ازطریق داشتن کار، دستیابی به مسکن، اقتصاد مستقل، امکان بهره مندی از آموزش و پرورش و بهداشت ودرمان رایگان‌ بوجود می آید. ما خواهان بیمه اجتماعی برای تمام شهروندان هستیم.

شهروندان در دوران سالمندی باید دارای یک زندگی با ارزش های انسانی لازم باشند. تامین چنین امکاناتی، وظیفه جامعه است .

بازنشستگان باید از همه امکانات شایسته دوران بازنشستگی برخوردار باشند.

کودکان که نسل آینده یک جامعه می باشند باید از امنیت خانوادگی و اجتماعی و امکان رشد کامل بهره مند باشند. پدرومادرانی که بهردلیلی ازایجاد محیط امن و گرم خانوادگی برای بچه هایشان

نا توان باشند، جامعه موظف به تامین چنین شرایطی میباشد. تمام کودکان باید از داشتن امکان و حق برابر از مهد کودک برخوردار داشته باشند.

ما خواهان غیز قانونی کردن استفاده از کودکان بعنوان نیروی کار هستیم.

از نظر ما قبول حق و حقوق شهروندی برابر برای اقلیت های جنسی و افراد توان خواه از لزومات یک جامعه دمکراتیک است.

ما سو سیال دموکرات ها با مجازات اعدام مخالف هستیم واز حق زندگی انسان ها با باور به قابلیت تغییر، دفاع می کنیم. بنابراین زندانها نه برای تنبیه انسانهای مرتکب جرم بلکه برای بازسازی و بازگرداندن آنان به جامعه باید باشد.

ما براین اعتقادیم که در یک جامعه دمکراتیک روزنامه نگاران و دستگاه های ارتباط جمعی پاسدار آزادی و دمکراسی و حقوق مردم هستند. در نتیجه آنها حق دسترسی و انتشار تمام تصمیم گیری ها را در تمام سطوح مختلف  پارلمانی از جمله شهری، استانی و مرکزی وهمچنین تصمیمات دولتی را، در سطح جامعه خواهند داشت. برای تسهیل چنین کاری تمام تصمیم گیری ها در سطوح مختلف باید بصورت دیجیتال وشماره ثبت داشته باشند و نیز قابل دسترس برای تمام شهروندان باشند.

ما معتقد به قانونی شدن تمام امکانات ذکر شده که پایه ایجاد امنیت برای شهروندان است، هستیم.

محیط زیست
رابطه بین انسان و طبیعت یک رابطه متقابل است به این معنی همانطور که انسان از داده های طبیعت استفاده می کند بهمان نسبت باید خود را درنگهداری از آن موظف بداند. ما خواهان این هستیم که آموزش و اهمیت نگهداری از محیط زیست جز‌ برنامه های آموزشی از مهد کودک تا سطح دانشگاهی باشد.

انرژی – نفت
اقتصاد جامعه در دراز مدت نباید متکی بر درآمد های نفتی کشور باشد بلکه باید متکی بر تولیدات داخلی چه در زمینه صنعت مدرن و چه در زمینه کشاورزی مدرن و نیز مالیات بر درآمد و سود ناشی از سرمایه باشد.

سرمایه گذاری روی انرژی های پایه دار (انرژی های نو یا انرژی سبز) ازجمله انرژی ناشی از باد، انرژی خورشیدی، انرژی ناشی از تحول زباله های خانگی و انرژی آب نه تنها نقش موثری در صرفه جویی از استفاده از ذخایر زیر زمینی نفت کشور خواهد داشت بلکه در حفظ محیط زیست و کم شدن آلودگی هوا نقش تعین کننده ای ایفا خواهد نمود. این سرمایه گذاری نیز در ایجاد کار، اصطلاحأ کار سبز نقش ایفا خواهد کرد.

ما خواهان ایجاد تسهیلات لازم در سطح جامعه برای تولید انرژی های نو و همچنین جایگزین کردن سوخت ماشین آلات و وسایل ارتباط جمعی گرفته شده از فراورده های فسیلی با سوخت غیر فسیلی هستیم. درآمد ناشی از نفت در کوتاه مدت لازم است برای باز سازی کشور و رفاه عمومی مصرف شود، اما این درآمد در دراز مدت باید درسرمایه گذاری های کلان در داخل کشور برای نسل آینده در نظر گرفته شود.

صنعت توریسم
ایران بدلیل وضعیت خاص تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی که در منطقه دارد از پتانسیل بالایی برای جذب توریست برخوردار میباشد. بنابراین باید روی صنعت توریسم سرمایه گذاری نمود.

زبان
ما معتقد هستیم که زبان فارسی زبان مشترک در سراسر کشور باشد و امکان تدریس زبان مادری در مدارس سراسر کشور موجود باشد.بودجه تدریس زبان مادری باید بعهده پارلمان مرکزی باشد. از نظر ما تصمیم گیری درمورد آموزش به زبان های محلی در حیطه اختیارات و در چارچوب بودجه پارلمان استان ها باشد. ما معتقد به قانونی شدن تدریس زبان مادری هستیم.

پرچم
ما معتقد هستیم که تعین پرچم کشور با رای تمامی مردم ( تصمیم پارلمان مرکزی ) و پرچم استان ها ( نشانه و مظاهر هر استان ) با رای پارلمان استان ها تعین شود.

ارتش
ارتش ما باید ارتشی مردمی، دفاعی و حافظ مرزهای کشور باشد. ما مخالف تولید سلاح های اتمی وداشتن آن در ایران هستیم. در سطح بین الملی نیزدر جهت عدم استفاده از سلاح های اتمی از طروق مختلف فعال خواهیم بود.

سیاست خارجی
ما معتقد هستیم که سیاست جهانی ما رویکردی در راستای احقاق حقوق بشر، بر پایه همزیستی مسالمت آمیز و همکاری مشترک بین کشورها و سازمانهای بین المللی باشد.

ما زنان سو سیال دموکرات در سطح جهانی از صلح، روابط برابر و رشد دمکراسی حمایت می کنیم. کمک به جنبش زنان در سایر کشور ها را از وظایف خود می دانیم.

ما با دخالت در امور داخلی سایر کشورها مخالف بوده و به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلی ایران را نخواهیم داد. ما خواهان این هستیم که دولت درایران دموکراتیک ترجیحا مراودات بازرگانی را با کشورهایی که به اصول حقوق بشر پایبند هستند ، داشته باشد.

ما زنان سو سیال دمکرات بر این باور هستیم که ایران به همه ایرانیان تعلق دارد و همه شهروندان ایرانی به یک نسبت حق شرکت در رای گیری برای تعین سیستم و نیز ساختار حکومتی در ایران را دارند. ما خواهان یکپارچگی ایران در چارچوپب پارلمانتاریسم غیر متمرکز و همبستگی تمام مردم ایران هستیم.

تشکیل پارلمان خاورمیانه
برای تضمین صلح در خاورمیانه و ایجاد همکاری های تجاری، سیاسی، آموزشی و فرهنگی مشترک در سطح خاورمیانه، ما خواهان تشکیل پارلمان و یا یک تشکل در خاورمیانه ( شبیه تشکل پارلمان اروپا) میباشیم.