دستاورد های زنان سو سیال دموکرات سوئد

ثریا ندیم پور ‌ دستاورد های سازمان زنان سو سیال دموکرات سوئد این نوشته دستاوردهای سازمان زنان سو سیال دموکرات را بعد از گرفتن حق رای در سال ۱۹۲۰ در پهنه های مختلف از جمله سیاست داخلی، سیاست خارجی، بهبود وضع زنان و خانواده و نیز تلاش آنان را در بهبود وضع زنان قشرهای...

ضرورت تشکیلات مستقل زنان

ثریا ندیم پور ضرورت تشکیلات مستقل زنان زنان در ایران کماکان در قرن بیست و یکم با نا برابری با مردان در زمینه دستمزد دربرابر کار یکسان در بازارکار، در استفاده ازامکانات جامعه ، درداشتن حقوق انسانی در جامعه و حتی در خانواده، در برخورداری از استقلال اقتصادی؛ مواجه هستند....

دستاورد های سازمان زنان سو سیال دموکرات سوئد

ثریا ندیم پور ‌ دستاورد های سازمان زنان سو سیال دموکرات سوئد این نوشته دستاوردهای سازمان زنان سو سیال دموکرات را بعد از گرفتن حق رای در سال ۱۹۲۰ در پهنه‌های مختلف از جمله سیاست داخلی، سیاست خارجی، بهبود وضع زنان و خانواده و نیز تلاش آنان را در بهبود وضع زنان قشر های...

جنبش جوراب های ساپورت

ثریا ندیم پور جنبش« جوراب های ساپورت » با شعار ۵۰٪ قدرت و دستمزد برابر یا حزب زنان جنبش فمینیستی در سوئد در دهه ۹۰ وارد فاز جدیدی از تاریخ‌اش شد. مسئله در قدرت بودن زنان از دهه‌های قبل شروع شده بود. به طوری که در سال ۱۹۸۳ نزدیک ۳۸٪ از نمایندگان پارلمان مرکزی ( کشوری)...

پروسه حق رای گرفتن زنان در سوئد

ثریا ندیم پور   فرایند حرکت زنان سوئد برای گرفتن حق رای و مشارکت در احزاب سیاسی تا قبل از سال ۱۸۶۶ زمینداران بزرگ، کشیشان و خانواده‌های اعیان (سران نیروی دفاعی) و ثروتمندان می‌توانستند رای بدهند و انتخاب شوند. بعد از ۱۸۶۶ تحولات اقتصادی در جامعه صورت گرفت که منجر...

دیدگاه سیاسی ما بر اساس آزادی ـ دموکراسی

  دیدگاه سیاسی ما بر اساس آزادی ـ دموکراسی ، عدالت اجتماعی -برابری و هبمستگی و برابری جنسی بنیان نهاده شده است. "سو سیال دموکراسی بر مبنای ارزشهای بنیادین خود در جهت تضمین و پایداری حقوق فردی و قانونمندی مسئولیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آحاد جامعه بنا شده است....

اساسنامه ما

هدف از تشکیل تشکیلات« صدای زنان برای قدرت برابر و رفاه عمومی ایجاد یک ارگان قوی زنان که بتواند بیان کننده نیاز های زنان ، تنظیم یک برنامه که بازگو کننده خواست های انان و صدای زنان باشد. این تشکیلات در جهت معرفی ارزش های بنیانی سو سیال دموکراسی و نیز تشکل زنان باورمند...

در باره ما

در باره ما صدای زنان سو سیال دمکرات ما زنان سو سیال دمکرات بر این باور هستیم که شکوفائی یک جامعه در گرو مشارکت تمام شهروندان آن جامعه میباشد . در چنین جامعه ای حق تک تک شهروندان است که در شیوه اداره جامعه مشارکت داشته باشند مشارکت برابر زنان و مردان در رهبری و اداره...

مانیفست ۳۴۳ روسپی’ پنجاه ساله شد

مانیفست ۳۴۳ روسپی' پنجاه ساله شد یوسف رضا روزنامه‌نگار ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ - ۶ آوریل ۲۰۲۱ توضیح تصویر، "نه کلیسا، نه دکتر و نه دولت نمی‌تواند برای ما تصمیم بگیرند" پنجم ماه آوریل سال ۱۹۷۱، ۳۴۳ زن فرانسوی بیانیه‌ای را در دفاع از حق سقط جنین امضاء و منتشر کردند که به...

سوسیال دمکراسی چیست؟

سوسیال دمکراسی یک سیستم فکری و یا یک ایدولوژی است برای اداره امورجامعه . ارزشهای بنیادی سوسیال دمکراسی عبارتند از دمکراسی ، آزادی ، برابری وهمبستگی. هدف سوسیال دموکراسی رسیدن به یک جامعه ای ست که درآن عدالت اجتماعی برقرار است، تمام شهروندان دارای ارزش برابر، در مقابل...

دمکراسی حکومت مردم برمردم است. مردم هر چند سال یکبار به احزابی که خواسته هایشان را نمایندگی می کنند رای می دهند و نمایندگان خودرا به مجلس می فرستند. نمایندگان مجلس موظف هستند قوانین را با در نظر گرفتن قوانین حقوق بشر تصویب نمایند.مردم ار طریق نمایندگان خود که بشیوه دمکراتیک انتخاب شده اند قدرت موجود در جامعه را کنترل می کنند. مجلس نمایندگان، دولت را تعین می کند. دولت نمایندگی اکثریت مردم را سیاست کلی مجلس بر اساس رأی اکثریت تعین میشود

دستاورد های زنان سو سیال دموکرات سوئد

ثریا ندیم پور ‌ دستاورد های سازمان زنان سو سیال دموکرات سوئد این نوشته دستاوردهای سازمان زنان سو سیال دموکرات را بعد از گرفتن حق رای در سال ۱۹۲۰ در پهنه های مختلف از جمله سیاست داخلی، سیاست خارجی، بهبود وضع زنان و خانواده و نیز تلاش آنان را در بهبود وضع زنان...

read more
دیدگاه سیاسی ما بر اساس آزادی ـ دموکراسی

دیدگاه سیاسی ما بر اساس آزادی ـ دموکراسی

  دیدگاه سیاسی ما بر اساس آزادی ـ دموکراسی ، عدالت اجتماعی -برابری و هبمستگی و برابری جنسی بنیان نهاده شده است. "سو سیال دموکراسی بر مبنای ارزشهای بنیادین خود در جهت تضمین و پایداری حقوق فردی و قانونمندی مسئولیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آحاد جامعه بنا شده است. فرد مقابل جامعه و جامعه نسبت...

read more
ساختارغیرمتمرکز پارلمانتاریستی

ساختارغیرمتمرکز پارلمانتاریستی

پارلمانتاریسم یک سیستم اداره کشور است. پارلمانتاریسم یک سیستم اداره کشور است. در چنین سیستمی مجلس (پارلمان مرکزی) نقش تعین کننده در اداره کشور را دارد. مجلس متشکل از نمایندگان مردم میباشد. این نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مجلس دارای دو وظیفه مهم میباشد. ۱. تصویب قوانین ۲. انتخاب...

read more
دمکراسی و پرنسیپ های آن

دمکراسی و پرنسیپ های آن

دمکراسی حکومت مردم برمردم است. مردم هر چند سال یکبار به احزابی که خواسته هایشان را نمایندگی می کنند رای می دهند و نمایندگان خودرا به مجلس می فرستند. نمایندگان مجلس موظف هستند قوانین را با در نظر گرفتن قوانین حقوق بشر تصویب نمایند.  مردم ار طریق نمایندگان خود که بشیوه دمکراتیک انتخاب شده اند قدرت...

read more
دمکراسی و پرنسیپ های آن

دمکراسی و پرنسیپ های آن

دمکراسی حکومت مردم برمردم است. مردم هر چند سال یکبار به احزابی که خواسته هایشان را نمایندگی می کنند رای می دهند و نمایندگان خودرا به مجلس می فرستند. نمایندگان مجلس موظف هستند قوانین را با در نظر گرفتن قوانین حقوق بشر تصویب نمایند.  مردم ار طریق نمایندگان خود که بشیوه...

read more

دستاورد های زنان سو سیال دموکرات سوئد

ثریا ندیم پور ‌ دستاورد های سازمان زنان سو سیال دموکرات سوئد این نوشته دستاوردهای سازمان زنان سو سیال دموکرات را بعد از گرفتن حق رای در سال ۱۹۲۰ در پهنه های مختلف از جمله سیاست داخلی، سیاست خارجی، بهبود وضع زنان و خانواده و نیز تلاش آنان را در بهبود وضع زنان قشرهای...

read more
ساختارغیرمتمرکز پارلمانتاریستی

ساختارغیرمتمرکز پارلمانتاریستی

پارلمانتاریسم یک سیستم اداره کشور است. پارلمانتاریسم یک سیستم اداره کشور است. در چنین سیستمی مجلس (پارلمان مرکزی) نقش تعین کننده در اداره کشور را دارد. مجلس متشکل از نمایندگان مردم میباشد. این نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مجلس دارای دو وظیفه مهم میباشد. ۱. تصویب قوانین ۲. انتخاب...

read more
دیدگاه سیاسی ما بر اساس آزادی ـ دموکراسی

دیدگاه سیاسی ما بر اساس آزادی ـ دموکراسی

  دیدگاه سیاسی ما بر اساس آزادی ـ دموکراسی ، عدالت اجتماعی -برابری و هبمستگی و برابری جنسی بنیان نهاده شده است. "سو سیال دموکراسی بر مبنای ارزشهای بنیادین خود در جهت تضمین و پایداری حقوق فردی و قانونمندی مسئولیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آحاد جامعه بنا شده است. فرد مقابل جامعه و جامعه نسبت...

read more

Ronaldo Robert

Design Director, Elegant Themes

Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Proin eget tortor risus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel ullamcorper.

Building Design Systems: Saturday @ 1:00pm

Giving Your Brand a Voice: Sunday @ 9:00am

Victoria Mithal

Product Designer, Elegant Themes

Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Proin eget tortor risus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel ullamcorper.

Building Design Systems: Saturday @ 1:00pm

Brand Guidelines: Sunday @ 9:00am

ساختارغیرمتمرکز پارلمانتاریستی

پارلمانتاریسم یک سیستم اداره کشور است.

پارلمانتاریسم یک سیستم اداره کشور است. در چنین سیستمی مجلس (پارلمان مرکزی) نقش تعین کننده در اداره کشور را دارد. مجلس متشکل از نمایندگان مردم میباشد. این نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مجلس دارای دو وظیفه مهم میباشد. ۱. تصویب قوانین ۲. انتخاب دولت. دولت مسئولیت اجرای قانون وضع شده...

Rapid Prototyping Tools: Saturday @ 1:00pm

Intro to jQuery Workshop: Sunday @ 9:00am