ضرورت تشکیلات مستقل زنان, ثریا ندیم پور

by | جولای 24, 2022 | ثابت چهار | 0 comments

ثریا ندیم پور

ضرورت تشکیلات مستقل زنان

زنان جهان کماکان در قرن بیست و یکم با نا برابری دستمزد در برابر کار یکسان در بازار کار، در استفاده از امکانات جامعه ، داشتن حقوق انسانی، در خانواده، در قدرت و در عرصه اقتصادی ‌با مردان هستند این نابرابری ها بدلیل نبودن زنان در عرصه قدرت سیاسی میباشد .
نابرابری زنان و مردان منجر به فقر اقتصادی زنان و وابسته شدن آنان به مردان شده است که خود وابستگی اقتصادی باعث عدم استقلال شخصی ـ اجتماعی زنان می شود.
وضع اقتصادی نابسامان زنان و وابستگی اقتصادی آنان به شوهر باعث تن دادن زنان به ادامه زندگی در یک رابطه ناخواسته می شود. امروزه وجود خشونت علیه زنان چه در خانواده و چه در جامعه بر کسی پوشیده نیست.
هرچه جامعه مذهبی- و سنتی تر باشد وضع زنان بدتر است. زیرا که قوانین و عرف های سنتی همیشه زنان را جزئ املاک مرد بحساب می اروند و بنابراین حقوق خاصی برای زنان قائل
نمی باشند. در چنین جوامعی تصویب قوانینی که مدافع حقوق زنان باشد مشکل و در بسیاری از موارد غیر ممکن می باشد.
وضعیت نابسامان زنان تاثیر مستقیم منفی در وضعیت کودکان دارد . زیرا کودکان در محیطی پر از خشونت تربیت میشوند .پسر خشونت را از پدر یاد میگیرد و دختران فروتنی و قبول خشونت را از مادر. وجود اختلاف طبقاتی در جامعه خود در عمیق تر شدن وضع بد اقتصادی زنان نقش ایفا می کند. هرچه اختلاف طبقاتی در جامعه عمیق تر باشد بهمان نسبت وضعیت اقتصادی زنان بدتر میشود. کما اینکه تن فروشی زنان برای اداره خود و خانواده به امری طبیعی در اکثر کشورها شده است و این زنان بجز در بعضی از کشور های محدود از داشتن بیمه درمانی و حق بازنشستگی محروم می باشند.
در سطح جهانی یک سری شبکه های تبهکار از فقر کشورهای فقیر سوء استفاده نموده و با دادن قول کار و درآمد بالا دختران جوان را به کشورهای اروپايی و سایر کشورها می کشانند و در آنجا  بجای دادن کار، به خرید و فروش این دختران جوان می پردازند .
علیرغم اینکه پارلمان اروپا خرید و فروش انسانها را در سال 1994 غیرقانونی اعلام نمود این شبکه های تبهکار بکار داد و ستد زنان حتی در کشور های اروپایی که خرید و فروش سکس را غیر قانونی اعلام کرده اند، بصورت شبکه های زیر زمینی بطور غیر قانونی فعالیت می کنند. ما متاسفانه در ایران شاهد تن فروشی ناخواسته تعداد بی شماری از زنان برای امرار معاش خود و خانواده هستیم .جمهوری اسلامی بجای ایجاد کار برای زنان در جامعه ایران از طریق نهادینه کردن صیغه به تن فروشی زنان برای امرار معاش جنبه قانونی داده است .
در بعضی روستاهای ایران مرسوم است که برای حل اختلافات بین دو روستا یا دو طایفه و یا اینکه بجای پرداخت دیه از رد و بدل کردن دختران جوان استفاده میکنند . برای مبارزه بر علیه این همه بی عدالتی در مورد زنان و عدم برابری حقوق آنان با مردان لازم است که زنان متشکل شوند .
در جوامع دمکراتیک به دلیل آزادی بیان ، آزادی تشکل،  زنان براحتی و آسان تر می توانند متشکل شوند و از حق و حقوق خود دفاع کنند.
زنان برای رسیدن به اهداف مشخص خود یعنی داشتن حقوق برابر با مردان، استقلال اقتصادی  ـ اجتماعی که خود مستلزم مشارکت فعال أنان در قدرت سیاسی است، نیاز به وجود تشکیلات مستقل خود چه به صورت نهاد های اجتماعی مستقل و چه به صورت تشکّلی مستقل در درون احزاب سیاسی است. بخش مهمی از خواستهای زنان مرز طبقاتی
نمی شناسد درست بهمین دلیل است که زنان با پایگاه اقتصادی مختلف می توانند در تشکیلات ویا نهاد های مختلف زنان برای خواستهای پایه ای مشترک خود با هم مبارزه کنند. تشکیلات زنان در چند حبهه فعالیت میکند از جمله ، برجسته کردن خواستهای زنان و ضعف قوانین موجود در این رابطه ، فرهنگ سازی در مورد اهمیت برابری حقوق زنان و مردان در جامعه، مبارزه جمعی منسجم برای تغییر قوانین به نفع حقوق زنان، آماده سازی زنان برای گرفتن قدرت سیاسی و پست های کلیدی در جامعه.
تشکیل سازمان های مستقل زنان به معنی نفی فعالیت مشترک زنان با مردان در احزاب و سازمانهای مختلف نمی باشد هر دو لازم و ملزم همدیگر هستند . تشکل های زنان در برجسته کردن نیازهای ویژه زنان و ارتقاء آن ها و در نتیجه رشد جامعه نقش تعیین کننده ای خواهد داشت.
در جامعه سوئد علیرغم اینکه سازمان زنان سوسیال دمکرات بهمراه سایر زنان سوئد در طی صد سال مبارزه توانسته اند به دستاوردهای مهمی در زمینه برابری زن و مرد و بهبود وضع خانواده دست یابند هنوز این سازمان در کنار حزب سوسیال دمکرات به مبارزه خود ادامه می دهد . علاوه بر اینکه اکثر احزاب سوئدی بخش زنان دارد تعداد زیادی نهادهای اجتماعی زنان در جامعه فعالیت میکنند  دولت موظف است طبق قانون به تمام نهادهای اجتماعی از جمله نهادهای زنان کمک مالی بنماید.
فراموش نکنیم بهبود وضع زنان رابطه مستقیم در بهبود وضع خانواده و نقش مستقیم در تربیت و تعلیم نسل آینده هر جامعه دارد در نتیجه وجو نهادها و سازمان های زنان کمک مهمی در نهادینه شدن برابری زن و مرد، بهبود وضع خانواده و در نتیجه رشد و شکوفائی اقتصادی و اجتماعی جامعه خواهد شد .

در راه مبارزه برای برابری جنسیتی همبستگی تمام زنان با تعلقات سیاسی ، اجتماعی ، دینی و قومی یا اتنیکی      مختلف و کمک مردان آزاد اندیش  و معتقد به فمینسم ضروری است .

توضیح عکس: ارگان رهبری سازمان زنان به نام نسوان که بین سالهای 1933 -1922فعالیت داشت. این سازمان که آخرین سازمان زنان در دوران حکومت رضا شاه بود که  توسط  رضاشاه منحل شد.

 

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در باره ما

درباره ما صدای زنان سو سیال دموکرات ما زنان سوسیال دمکرات بر این باور هستیم که شکوفائی یک جامعه در گرو مشارکت تمام شهروندان آن جامعه میباشد . در یک جامعه دموکراتیک حق تک تک شهروندان است که دراداره جامعه مشارکت داشته باشند. مشارکت برابر زنان و مردان در رهبری و اداره...

 برنامه ما سو سیال دموکرات ها برای بهداشت و درمان

داشتن یک سیستم درمانی مدرن با کیفیت بالا مستلزم امکان دسترسی به دستگاه های مدرن پزشکی، ارتباط تنگاتنگ مراکز درمانی با مراکز تحقیقاتی دانشگاه ها و امکان تبادل نظر بین مراکز درمانی کشور با مراکز درمانی کشور های مدرن، می باشد.

برنامه ما سو سیال دموکرات ها برای آموزش و پرورش

رشد اقتصادی و فرهنگی هر جامعه ای در گرو رشد دانش شهروندان آن جامعه است. این رشد و شکوفایی هنگامی تحقق می پذیرد که سیستم آموزشی بر پایه آخرین داده های علمی در سطح جهانی و مبتنی بر سه پایه دمکراسی، سکولاریسم، و حقوق بشر باشد.

برنامه ما سو سیال دموکرات ها برای زنان

زنان در جامعه امروز ایران نه تنها بدلیل  تشدید اختلافات طبقاتی، و نیز عدم امکان حضور فعال آنها در بازار کار جزء اقشار ضعیف جامعه به حساب می آیند، بلکه بدلیل فرهنگ مردسالارانه و عقب مانده و همچنین قوانین و فرهنگ ارتجاعی اسلامی به وسیله ای برای خدمت به مردان تبدیل شده اند.

پیش نویس برنامه زنان سو سیال دمو کرات

این برنامه در پهنه های مختلف بصورت مقالات مستقل معرفی خواهند شد. برای اینکه خواننده بتواند در کمترین وقت هسته تفکر ما را در زمینه های مختلف برنامه ای متوجه شود سعی خواهیم نمود که این مقالات از ساختار مشابه ای برخوردار باشند.

پارلمانتاریسم غیرمتمرکز

پارلمانتاریسم یک سیستم اداره کشور است. در چنین سیستمی مجلس (پارلمان مرکزی) نقش تعین کننده در اداره کشور را دارد. مجلس متشکل از نمایندگان مردم میباشد. این نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند.

سوسیال دموکراسی چیست؟

هدف سوسیال دموکراسی رسیدن به یک جامعه ای ست که درآن عدالت اجتماعی برقرار است، تمام شهروندان دارای ارزش برابر، در مقابل قانون دارای حقوق برابر و نیز از یک امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برخوردار باشند.

تاریخچه تشکیل سازمان زنان سوسیال دموکرات سوئد و ساختار تشکیلاتی آن

ارزش های بنیانی سازمان زنان سوسیال دموکرات : مبارزه طبقاتی، مبارزه برای برابری جنسی و مبارزه علیه راسیسم.
سال ۱۸۹۲ اولین هسته تشکیلاتی سازمان زنان سو سیال دموکرات در استکلهم تشکیل شد .

Damavandiran

Damavandiran

Position