زنانی که شکست را شکست دادند  این نوشته در چندین قسمت است و بر گرفته از سایت « همنشین بهار»  که بصورت صوتی توسط خود ایشان بیان شده است)

 

 قسمت اول

علم دولت نوروز به صحرا برخاست

وقتی که سپاهیان قطیبه ابن مسلم سردارسپاه خلیفه اموی سیستان را به خاک و خون کشیدند  مردی چنگ نواز درکوی وبرزن که غرق خون وآتش بود از ستم های قطیبه قصه می گفت ومی گریست اما همون بر چنگ هم می نواخت و میخواند با این همه غم درخانه  دل اندکی شادی باید که گاه نوروز است .

خانم ها و آقایان محترم، دوستان دانشور وفرهنگ ورز ، از راه دور و باقلبی نزدیک به شما سلام میکنم ومقدم اعتدال بهاری در این صبح نوروز گرامی میدارم . نوروز از لحظه اعتدال بهاری “اکونوس “از لحظه اعتدال بهاری شروع میشود که ما درایران به اون لحظه تحویل سال میگوییم گرچه به قول بزرگمهر درباب برزویه طبیب در کلیله ودمنه کارهای زمانه  میل به ادبار دارد چنان است که خیرات مردمان  را وداع کرده ستی اما درگستره تاریخ ابرهای سیاه حرف آخر را نمی زنند باید با همه اندوه در خانه دل وجان به بهار اقتدا کرد وهمچون حافظ فرمانروای بی همتای غزل وشور که دراوج حمله مغول ، یورشهای امیر تیمور و کشاکشهای آل مظفر از غلبه بر تاریکی سخن می گفت در اوج سیاهی ها نیز مشعل  امید برافروزیم  اصالت با پلیدی و تاریکی نیست قطره بارانی که بر گل سرخ می لغزد ، آوند های سرکشی که موانع را از سرراه بر می دارند، گیاه مهربانی که ازدل خاک سرک می کشد وبه آفتاب سلام می کند، چشمه جوشانی که دل سنگ را می شکافد همه همه در برابر این زندگی که پارس می کند و این زمین که خار می خلد و این آسمان که بلا می ریزد فریاد بر می آورند بهار می آید بهار می آید هرچند زمستانیان نخواهند.

بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر   باغ شود سبزو شاخ گل به برآید

اکنون صبح نوروز است ومن میخواهم به زنان دلیر وتاثیرگذار میهنم در این بحث اشاره کنم

دوستان عزیز ، در تاریخ معاصر ایران اینگونه زنان کم نبودند کسانی که تسلیم جبر جو نشده و با باور به خویش شکست را شکست دادند تلاش آنان در افزایش آگاهی عمومی ،ترویج روشنگری و مقابله با واپس گرایی تردید بر نمی دارد همچنین در سیاست ورزی، طرحهای علمی، غبارزادئی از اسناد تاریخی و پوسته شکنی در حوزه هنر نقاشی، موسیقی ،تئاتر، سینما و از این قبیل.

من به شماری از این زنان تاثیرگذارو پیشتاز میهنم که می شناسم بدون ترتیب خاصی اشاره میکنم اینکه نگاه و دید برخی ازآنها حرف وحدیث  و اما واگر دارد یا با آنچه که من ، من نوعی فکر میکنم مطابق نیست دلیل نمیشود که ازآنان به نیکی یاد نشود آنان به راستی تاثیرگذار و پیشتاز بوده اند اسامی را که قرائت میکنم بعدا درباره شان توضیح می دهم :  فاطمه زرین تاج قره العین ، زینب پاشا دهباشی زینب، شوشا اعصار، ملک تاج فیروز نجم السطنه، بی بی مریم ، طوبی آزموده ، صدیقه دولت آبادی ، محترم اسکندری ، ورتو تریان، نورالهدی منگنه، شهناز آزاد، فاطمه سیاح، قمرالملوک وزیری ، روشنک نودوست، قدم خیرقلاوند ، زندخت شیرازی ، مریم عمید، لورتا، مریم فیروز، شمس الملوک مصاحب، صدیقه سامی نژاد دختر لر، بتول رضائی موتول به معنی چون ماه /پروانه ، شکوه ریاضی ، منیر فرمانفرمایان ، فرخ رو پارساريا، راضیه شعبانی ، توران میرهادی، روشنک ، پیوسته دلت شاد ولبت خندان باد صدیقه سادات رسولی ، مهین اسکوئی، لی لیت تریان، معصومه سیحون، ویدا حاجبی ، لیلی لازاریان ، ایران دررودی ، آذر رهنما، تانیا آشوت هاتوریان ، نسرین خسروی، ننه علی، پوری سلطانی ، سروش کسمائی، هنگامه ، یاشار مفید، لیلی متین دفتری، نسرین معزمی گلپایگانی، فریده لاشائی، پردیس ثابتی، معصومه شادمانی ، مونا جراحی ، نگار امیدواری ، شبنم رعایائی اردکانی ، مریم میرزاخانی ، ژانت آفاری، طلعت بساری ، فرح دیبا، سوسن تسلیمی، فرخ عظمی ارغون، شمس کسمائی، روشنک داریوش، مهشید امیرشاهی، بدری عتبای، مهرانگیز دولتشاهی، هاجر تربیت ، مرضیه ضرابی ، ماه سلطان امیرسحی و دیگران که اکنون به خاطر ندارم نمیتوانم به زنان نامی تاریخ معاصرمیهن مان اشاره کنم اما چشم ازصف مادران شریفی که ستمگران جان فرزندانشان را گرفتند بردارم همچنین از کسانیکه در رژیم های شاه وشیخ رودرروی ستم و بی عدالتی ایستادند و جان باختند به این دسته از زنان میهن ام بعدا خواهم پرداخت.

دوستان عزیز چون در این بحث چندین بار به جمعیت نسوان وطن خواه اشاره میشود توضیح کوتاهی درمورد آن میدهم جمعیت نسوان وطن خواه یکی از سازمان های پیشرو شناخته شده در تهران بود که حدود یک قرن پیش در1301 توسط تعدادی از زنان روشنفکر ایرانی به همت محترم اسکندری تشکیل شد هدف جمعیت نسوان وطن خواه ترویج حقوق زنان وبهبود شرایط آنان بود این سازمان نشریه نسوان وطن خواه را هم منتشر میکرد و فعالیتهای مانند برگزاری کلاسهای تحصیلی دختران واکابر برای زنان پابه سن گذاشته ، تاسیس بیمارستان برای زنان فقیر، برگزاری جلسات سخنرانی وراهپیمائی داشت ونمایشی بنام آدم وحوا اجرا کرد. نمایشنامه مزبور نخستین تئاتر زنان در ایران بود و میرزاده عشقی هم درنگارش آن نقش داشت مضمون نمایشنامه آدم وحوا که درحضور پنج هزار زن در پارک اتابک اجرا شد آزادی زنان بود .

شایان ذکراست که دردوره جنبش مشروطه انجمن های سری و نیمه سری زیادی درایران بوجود آمدند . دراین دوران انجمن های زنان نیز به طور مخفیانه شکل گرفتنند که درجنبش مشروطه شرکت میکردند گروهی از اعضای جوان وپیشرو جمعیت نسوان وطن خواه نیز سازمان بیداری زنان درسال 1302 تشکیل دادند هئیت مدیره جمعیت نسوان وطن خواه تا آنجائی که میدانم افراد ذیل بودند:

فخر آفاق پارسا مادر خانم فخررو پارسا ، ملکوک اسکندری ، کبری چنانی، مستوره افشار، نصرت مشیری ،صفیه اسکندری ،عصمت الملوک شریفی ، مهرانگیز اسکندری، هایده افشار،عباسه پایور ، قدسیه مشیری ، نورالهدی منگنه،  ملکه ابوالفتح زاده ، طوبی بقائی ، عفت الملوک و نظم الملوک خواجه نوری ، فخر العظمی ارغون مادر خانم سیمین بهبهانی ، هایده مقبل،  توران افشار،  اخترالسطنه سیادت، آصف الملوک،   اختر السطنه فروهر وعشرت الزمان آصف وکسانی که من نمیدانم . جمعیت درسال 1305 هفتاد وچهار عضو داشته است جمعیت نسوان وطن خواه آخرین انجمن زنانی بود  که در دوره سرکوب احزاب و نشریات به دست رضا شاه درسال 1312 بسته شد.

فاطمه زرین تاج  “قره العین”

عشق به هرلحظه ندا می کند       برهمه موجود صدا میکند

هرکه هوای ره ما میکند      گر حذراز موج بلا میکند

پا ننهد بر لب دریای من

شاعرومحدث ایرانی فاطمه زرین تاج ممقانی مشهور به طاهره و قره العین از اولین هوادران سیدعلی محمد  باب و از رهبران جنبش باب بود او ابتدا به شیخیه گرایش پیدا کرد و برای مدتی رهبری شیخیه را در کربلا وعراق هم به دست گرفت با علنی شدن دعوت سید علی محمد باب قره العین به وی گروید و بدون آنکه موفق شود تا پایان عمر او را ازنزدیک ببیند در زمره نزدیکترین یاران او درآمد. وی نخستین زن بابی بود که  روبنده از صورت برگرفت . باب اورا ستوده بود که به درک مفاهیمی از دیانت بابی موفق شده که دیگران به آن پی نبردند .

قره العین در کربلا محبوبیت زیادی در میان شاگردان خود بدست آورد او همچنین به ترجمه کتاب قیوم السما باب پرداخت و هرروز آن کتاب را در مدرسه خویش تفسیر وتدریس میکرد علما بابی شدن قره العین را علم کرده خواهان اخراج وی از عراق شدند او عاقبت سال 1847  میلادی به دستور حاکم عثمانی عراق از آن کشور اخراج شد برگشتش از عراق تا قزوین و تهران حواشی زیادی داشت که ازآن میگذرم . درتهران آن زن تابوشکن به فکر تشکیل جلسه ای با حضورهمه بابی های سرشناس افتاد خیلی ها دعوتش را پذیرفتند وهمزمان با محاکمه سید علی محمد باب که درآذربایجان صورت می گرفت آنها در روستای بدشت  ازتوابع شاهرود تشکیل جلسه دادند که نقطه عطفی در تاریخ تشکیل جنبش بابیه بود . ماجرای بدشت باعث شد که بابی ها با ماموران حکومتی درگیرشوند  قره العین برای مدت نزدیک به یک سال روستا به روستا زندگی مخفیانه ای داشت بعد هم با اتهام قدیمی صدور دستور کشتن عمویش دستگیر و به تهران اعزام شد و حدود سه سال درحبس خانگی بود درطول این سالها باب اعدام شده بود وعده ای ازهوادران او به قصد انتقام به ناصرالدین شاه در نیاوران تیراندازی کردند این ترور نافرجام ماند . شاه نیز درعوض دستور کشتار بابی ها را صادر کرد سال 1852 میلادی با حکم دو مجتهد ارشد  قره العین که حدودا 35 سال داشت محکوم به اعدام شد او را خفه کردند وجسدش را درچاه انداختند ازقره العین آثار قلمی بصورت شعر ونامه به جا مانده که بیشتر سینه به سینه واز حفظ نقل شدند . ابیات زیر ازمشهورترین غزل های منصوب به اوست

گربه تو افتدم نظر چهره به چهره روبه رو

شرح دهم غم ترا نکته به نکته موبه مو

از پی دیدن رخت همچو صبا فتادم

خانه به خانه در به در کوچه به کوچه کو به کو

در دل خویش طاهره گشت و ندید جز ترا

صفحه به صفحه لابه لا پرده به پرده تو به تو

محیط طباطبائی معتقد است که این غزل نه از طاهره بلکه از طاهره کاشی است . نصرت اله محمد حسینی نویسنده بهائی نیز می گوید این غزل به احتمال قوی سروده طاهره کاشی است استناد نگارنده به جنگی از شاعران پارسی گوی است که در زمان فتحعلی شاه قاجار فراهم گشته و درکتابخانه ملک تهران موجود است .

زینب پاشا ” دهباشی زینب “

زینب پاشا از جمله زنان مبارز تبریزی است که درنامش در نهضت واگذاری امتیاز تنباکو آمده است وی درمحله قدیمی عمو زین الدین تبریز ودریک خانواده روستائی به دنیا آمد و درگشودن انبارهای محتکران تبریز در زمان قطحی نان پیشگام بوده است او تقریبا بیش ازیک قرن پیش برای اولین بار درتاریخ ایران با چهل نفر اززنان تبریز علیه ستم پیشه گان شورید  شورش آنان البته بی ارتباط با بحران نان و امتیاز تنباکو نبود ازجمله کارهای معروف زینب پاشا ویارانش حمله به انبارهای غله وتقسیم آن بین فقرا و گرسنگان در شهر تبریز بود گفته میشود کهنسالان تبریزی هر زنی را که ابراز رشادتی  میکرد می گفتند او مثل زینب پاشا ست و هروقت با محتکر زورگویی مواجه میشدند می گفتند زینب پاشا از پس امثال تو بر میآید  . به روایت زنده یاد احمد کسروی یکی ازگرفتاریهای زمان خودکامگی انبارداری بوده که همیشه  دیه دارانی گندم و جو را نفروختندی تا نان کمیاب وگران شدی و آنگاه به بهای بیشترفروختندی این کار درسالهای پیش از مشروطه در آذربایجان رواج بسیار یافته بود در چنین مواقعی در تبریز زینب پاشا ویارانش در کار کشف انبارهای غلات مالکان وگشودن آنها وتقسیم گندم وجو احتکار شده بین خانواده های تنگدست فعال بودند ازجمله عملیات مهم زینب پاشا و یارانش مصادره انبار میرزا عبدالرحیم قائم مقام پیشکار وقت آذربایجان بوده است عملیات دیگر زینب پاشا ویارانش حمله به خانه نظام العلما دیبا از رجال متنفذ دوره قاجار بوده است گفته میشود زینب پاشا چادر خود را از سر بر میدارد و ازآن اعلمی میسازد و پیشاپیش مردم حرکت می کند خانه و انبار انباشته از گندم نظام العلما را گرفته و به مردم گرسنه می دهد . زینب پاشا خطاب به مردان کنارنشین می گفت اگر شما جرات ندارید جزای ستم پیشگان را کف دست شان بگذارید اگر می ترسیدکه  دست دزدان وغارتگران را از مال و ناموس و وطن خود کوتاه کنید در کنج بنشینید ما به جای شما با ستمگران می جنگیم . زینب پاشا چادر خود را از سر بر میدارد و ازآن اعلمی میسازد و پیشاپیش مردم حرکت میکند.

مریم عمید و روزنامه شکوفه

مریم عمید دختر پزشک قشون ناصرالدین شاه  میرسید رضی  بود و با زبان فرانسه وعکاسی آشنائی داشت مریم سالور نقاش، مجسمه ساز  و سفالگر معاصر نوه ایشان است .

مریم عمید نشریه شکوفه را که مجله اختصاصی زنان بود منتشرکرد و با انتشار آن تساوی حقوق زن و مرد را بر سر زبانها انداخت .شکوفه دومین نشریه ویژه زنان ایران پس از نشریه دانش بشمار میرود و نخستین شماره آن در 1913میلادی چاپ شد .اولین نشریه ایرانی بود که کاریکاتورهای انتقادی هم چاپ میکرد ازویژگیهای شکوفه  میتوان به لحن طنزآمیز و انتفادی، پرداختن به مسائل زنان ایرانی، تحصیل و آموزش دختران و مسائل سیاسی اشاره کرد . هدف نشریه آشنا کردن زنان با آثار ادبی ، خرافه زدائی ، همچنین راهنمائیهای خانه داری و کوشش دربهبود روحیه زنان بود . یکی ازمهمترین اقدامات مریم عمید معرفی کاندیداهای مورد قبول زنان در انتخابات دوره سوم مجلس شورای ملی بود که پیامدهای هم دربرداشت . نشریه شکوفه به مدت 4 سال 77 شماره تقریبا هر دو هفته یکبار منتشر میشد . درچهار صفحه با خط نسخ نوشته میشد واز شماره پنجم نگارش آن نستعلیق شد و سال دوم به بعد با حروف سربی به چاپ رسید . مریم عمید یکی از اعضای اصلی انجمن همت خواطین متشکل از فعالان حقوق زنان هم بود که به ترویج استفاده از کالاهای داخلی و تشویق فراگیری هنرهای دستی توسط زنان می پرداخت وخرید منسوجات خارجی را منع میکرد . قرار براین شد که تمامی مدارس دخترانه اعم از معلمین ودانش آموزان همگی از پارچه های ایرانی استفاده بکنند و هرکس سرپیچی کرد از مدرسه اخراج شود و هیچ مدرسه دیگری نام آن دانش آموز را ننویسد و بدین ترتیب در عرض یکماه حدود پنج هزار نفر به این تحریم پیوست

پیشتر صحبت کردم که شکوفه دومین نشریه زنان ایران بود اولین نشریه اسمش دانش بود دانش  نخستین نشریه دوره ای زنان در تاریخ ایران است که هفتگی منتشر میشد درسال 1289 آغاز به کار کرد توسط انجمنی اززنان با سردبیری یک چشم پزشک ، خانم دکتر معصومه کحال ،

مریم عمید که لقب مزین السطنه هم داشت بنیانگذار دو مدرسه نوین دخترانه بود یکی صنایع مزینیه ودومی دارالعلم . که معلمین هر دو مدرسه همه تحصیل کرده و ازهنرمندان زمان خود بودند . مریم عمید درسال 1298 در اوج فعالیتهای خود در سفری که به سمنان داشت درگذشت. 101 سال پیش . وی چند کتاب از زبان فرانسه را به فارسی ترجمه کرده است.

محترم اسکندری “گوژپشت راست قامت “

محترم اسکندری ازپیشگامان جنبش زنان درایران و راهبر جمعیت نسوان وطن خواه بود وی که نشریه جمعیت نسوان را هم سروسامان میداد ذکر وفکرش حمایت ازحقوق زنان از جمله تحصیل و رفع حجاب بود محترم خانم به یک خانواده اشرافی تعلق داشت . ابتدا درخانه نزد پدرش درس آموخت وسپس برای ادامه دروس زبان فرانسه و ادبیات به مکتب میرزا علی محمد خان محققی مدرس معروف رفت آنها پس ازمدتی با هم ازدواج کردند . پدرش شاهزاده علی خان ،محمد علی میرزا اسکندری از مشروطه خواهان واز موسسان انجمن آدمیت بود محترم اسکندری که از دستاوردهای انقلاب مشروطه برای زنان مایوس شده بود وآنها را کافی نمیدانست سال 1301 با تعدادی از زنان همفکرش در تهران جمعیت نسوان وطن خواه را تاسیس کرد وبه سخنرانی و اداره نشریه انجمن و برنامه ریزی راهپیمائی های اعضای جمعیت می پرداخت شماری از اعضای انجمن دریکی از راهپیمائی ها اوراقی را که مرتجعین به عنوان مکر زنان درکوچه وبازار منتشر می کردند گرفتند و سوزاندند که منجر به دستگیری او و چند زن دیگر توسط ماموران حکومت شد مخالفان تحصیل و آزادی زنان درتهران جزوه های مزبور را درمیادین اصلی شهر پخش می کردند هر روز بچه های روزنامه فروش تعداد زیادی از آنها را به دست گرفته و بلند بلند داد میزدند مکرزنان، مکر زنان، بشتابید ، بشتابید  آنها البته تقصیری نداشتند مرتجعین آنها را به صحنه می فرستادند.

جمعیت نسوان تصمیم گرفتند که دریک روز معین ساعت 10 صبح چند تا از زنان در میدان سپه جمع شوند و اوراق مزبور را جلو مردم آتش بزنند وکار توضیحی کنند  . روز موعود محترم اسکندری به همراه هفت تن از زنان آزادی خواه به میدان توپخانه رفتند جزوه ها را ازدست بچه ها گرفتند و بعد از کار توضیحی به آنها ، کاغذها را در وسط میدان درست همان جایی که دارهای مشروطه خواهان برپا شده بود به آتش کشیدند . پاسبانها به خیابانها ریختند و زنان های وهوی کشان کشان به اداره پلیس بردند. محترم اسکندری درنظمیه گفت کاری که ما کردیم برای دفاع از آبروی مادران و خواهران خود شماست ما هم مثل تمام آدم ها عقل داریم مکار نیستیم . رجاله های بی فرهنگ که تحصیل و پیشرفت زنان را بر نمی تافتند به محترم خانم که ازبچگی مشکل ستون فقرات داشت کج وخمیده راه می رفت توهین میکردند و گاه با صدای بلند اورا گوزی وگوژپشت صدا میزدند وبلند بلند می خندیدند و سنگ میزدند . آن زن شریف و راست قامت در 29 سالگی درتهران درگذشت . وی درآخرین دقایق زندگی هم دست از تلاش برای جنبش برابری زنان برنداشت حدود یک قرن پیش ، و به خواهرانش درنسوان وطن خواه توصیه کرد که به بقیه دوستانمون بگوئید که ناامید نشوند باید برای بیداری جامعه و بخصوص زنان تلاش کرد کوشید .

 

 

 

زنانی که شکست را شکست دادند  قسمت پنچم

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت پنچم

قمرالملوک وزیری ماه آسمان آواز ایران قمرخانم سید حسین خان پرآوازه ترین  خواننده زن آوازهای سنتی ایران که به احترام علی نقی وزیری موسس مدرسه عالی موسیقی نام خانوادگی او را برای خود برگزید. نخستین زن خواننده ایرانی بود که صدایش ضبط شد و اولین زنی بود که بدون حجاب روی...

خلاصه و توضیح نوشته « زنانی که شکست را شکست دادند»

خلاصه و توضیح نوشته « زنانی که شکست را شکست دادند»

خلاصه ای از زنانی که شکست را شکست دادند ، نوشته « زنانی که شکست را شکست دادند»  شامل داستان زندگی و مبارزه صد ساله  زنان ایران است . زنانی که علرغم مشکلات فرهنگی جامعه سنتی صد سال پیش ایران و نیز بعد ها در پهنه های مختلف  سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در جامعه موفق بودند ....

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت چهارم

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت چهارم

تاج السلطنه و خاطراتش تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار بود وی از مدافعان انقلاب مشروطه و عضوانجمن حریت نسوان  بود و یادمان هایش خاطرات تاج السلطنه که وسعت اطلاعات او را نشان میدهد منبع تاریخی با اهمیتی است تاج السلطنه ازمشروطیت ،حقوق زنان ، آزادی ،  برابری و قانون...

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت دوم

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت دوم

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت دوم شوشا اعصار شوشا اعصار موسیقی را وارد کلمات کرد و کلمه را وارد موسیقی . شمسی اعصار دختر آیت الله محمد کاظم اعصار یکی از برجسته ترین زنان ایرانی نسل خود بود که تسلط اش به سه زبان و فرهنگ متفاوت فارسی، فرانسه وانگلیسی او را ازچهره های...

ضرورت تشکیلات مستقل زنان, ثریا ندیم پور

ضرورت تشکیلات مستقل زنان, ثریا ندیم پور

ثریا ندیم پور ضرورت تشکیلات مستقل زنان زنان جهان کماکان در قرن بیست و یکم با نا برابری دستمزد در برابر کار یکسان در بازار کار، در استفاده از امکانات جامعه ، داشتن حقوق انسانی، در خانواده، در قدرت و در عرصه اقتصادی ‌با مردان هستند این نابرابری ها بدلیل نبودن زنان در...

لزوم تشکل سوسیال دموکرات ها

لزوم تشکل سوسیال دموکرات ها

2019-10-06 ثریا ندیم پور سوسیال ‌دموکرات‌ها باید در مقابل نیاز جنبش پاسخگو باشند مبارزات مردم ایران پیوسته اوج می‌گیرد. اکنون مردم از هر قشر و طبقه و گروهی وارد میدان مبارزه شده‌اند و هر روز که می ‌گذرد برای گرفتن حقوق خود مصمم ‌تر می‌شوند. فریاد مردم در اعتراض به ستم...

پیش شرط‌های سوسیال دموکراسی

پیش شرط‌های سوسیال دموکراسی

  پیش شرط‌های سوسیال دموکراسی بدون شک ساختن سوسیال دموکراسی در جامعه‌ای که در آن دموکراسی نهادینه شده و از درجه بالایی از همگونی و همبستگی اجتماعی، مدارای سیاسی و ثروت اقتصادی برخوردار است، آسانتر میباشد. اما یک نگاه جزمی که وجود این شرایط را پیش‌ شرط‌های لازم و...

حزب سوسیال دموکرات: قدیمی ترین حزب سیاسی آلمان

حزب سوسیال دموکرات: قدیمی ترین حزب سیاسی آلمان

حزب سوسیال دموکرات: قدیمی ترین حزب سیاسی آلمان حزب سوسیال دموکرات آلمان یکی از قدیمی ترین احزاب دموکراتیک جهان است و در طول تاریخ پرتلاطم اش چالش های بسیاری مانند ممنوعیت فعالیت، انشعاب حزبی و تغییر اساسی اصول و برنامه هایش را پشت سر گذاشته است.   …. هر حزبی،...

مانیفست

مانیفست

مانیفست دیدگاه سیاسی ما بر اساس آزادی ـ دموکراسی ، عدالت اجتماعی ‌-برابری و همبستگی و برابری جنسی بنیان نهاده شده است. سو سیال دموکراسی بر مبنای ارزشهای بنیادین خود در جهت تضمین و پایداری حقوق فردی و قانونمندی مسئولیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آحاد جامعه بنا شده...

اساسنامه ما

اساسنامه ما

  اساسنامه هدف از تشکیل تشکیلات « صدای زنان برای قدرت برابر و رفاه عمومی» ایجاد یک ارگان قوی زنان که بتواند بیان کننده نیاز های زنان ، تنظیم یک برنامه که بازگو کننده خواست های آنان و صدای زنان باشد. این تشکیلات در جهت معرفی ارزش های بنیانی سو سیال دموکراسی و نیز...