زنانی که شکست را شکست دادند قسمت پانزدهم

by | مه 18, 2023 | جنبش زنان, جنبش زنان ایران | 0 comments

زنانی که شکست را شکست دادند

قسمت پانزدهم

بی بی خانم استرآبادی

بی بی خانم استرآبادی از نویسندگان دوران مشروطه است او در روزنامه های حبل المتین ، تمدن و نشریه مجلس مقاله می نوشت. بیشتر نوشته های او در دفاع از آموزش دختران است. البته شهرت وی به خاطر نوشتن کتابی است بنام معایب الرجال ، عیب های مردان ، که به طنز و در پاسخ به کتابی تادیب النسوان نوشته شده است. بی بی خانم را نخستین زن طنز نویس ایران می دانند .

مدرسه دوشیزگان اولین مدرسه ای است که سال ۱۲۸۵خورشیدی همزمان با انقلاب مشروطه توسط بی بی خانم برای آموزش دختران تاسیس شد. بازگشایی آن مدرسه با موجی از مخالفت و نارضایتی مرتجعین که مردان را کوک میکردند وجلو می انداختند که وا شریعتا سر بدهند روبه رو شد؛ بطوریکه شماری از مخالفین مدرسه دخترانه تلاش کردند آن مدرسه را خراب کنند .

بی بی خانم در اثر تهدید و فشارهای مرتجعین با وزیر معارف تماس گرفت ( وزیر فرهنگ و آموزش و پرورش ) و شکایت کرد. اما آنجا گفتند مصلحت در این است که مدرسه تعطیل شود و دیگر مقاومت فایده ای نداشت.  بدین ترتیب مدرسه بسته شد و مدتی بعد ، پس از اینکه مجلس را به توپ بستند بی بی خانم شکایتش را نزد صنیع الدوله که مجددا وزیر معارف بود برده و بالاخره توانست مدرسه را باز کند. به این شرط که  مدرسه فقط به دختران ۴ الی ۶ سال اختصاص یابد و نام دوشیزگان هم از تابلوی مدرسه حذف شود .

واقعیت این است که در تاریخ مبارزه با تبعیض جنسی و روشنگری زنان  موضوع تاسیس اولین مدرسه دخترانه از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار بوده است. این امکان که در ابتدا خواست خانواده های مرفه بود با تلاش و پیگیری زنانی چون بی بی خانم گسترش یافت و موضوع آموزش وپرورش طیف وسیعی از دختران و زنان را شامل شد.

اما کتاب معایب الرجال ، پیشترها کتابی منتشر شده بود با عنوان تادیب النسوان ، ادب کردن و ادب شدن زنان که نویسنده اش را کسی نمی شناخت. دراین کتاب هر فصلش توهین بود به زنان ، چه جوری زبانشان را نگه دارند ، چه جوری با گله گزاری و غرولند مقابله کنند ، چکار باید کرد وقتی قهر میکنند ، طرز راه رفتن آنها باید چه جوری باشد ، آداب غذا خوردشان چه جوری باشد ، طرز لباس پوشیدنشان و حتی چه جوری بخوابند و چه  جوری برخیزند . کمی بعد قبل از ترور ناصرالدین شاه ، بی بی خانم استرآبادی در مقابل آن کتاب؛ معایب الرجال را نوشت و به طنز ضمن برشمردن عیب های مردها سعی کرد راه ورسم درست زناشوئی را توضیح بدهد. او به هر فصل آن کتاب پاسخ جداگانه ای داد ودرعین حال از نگاه خودش معایب  شماری از مردان را برشمرد که شراب می خورند ، قمار بازی میکنند ، دائم دنبال وافور و تریاک و این جور چیزها هستند وبا آدمهای ناباب معاشرت دارند. کتاب تادیب النسوان چکیده اش این بود : زن مثل بچه است و توسط مرد بایستی تربیت بشود. اصلا رستگاری زن دراین است که از شوهرش تبعیت بکند. زن نباید چیزی از شوهرش بخواهد مگر اینکه خود شوهر به او لطف کند . وظیفه زن درخانه چیست ؟ فقط ایجاد شرایط آرامش برای شوهر و هدف زندگی مشترک چیست ؟ رابطه جنسی مرد با زن . و به قول آن نویسنده عمده مطلب این است و این همه شرح و وصف در همین است .زن  باید در تمام زندگی شرمنده و خجول باشد غیر از بستر ، وقت غذا خوردن نباید حرف بزند ، باید مثل آدم های مریض یواش یواش قدم بزند و راه برود .

بی بی خانم در کتاب خودش « معایب الرجال » مردان را دعوت میکند که دست از این برخوردهای ناصواب بردارند. دست از به اصطلاح تادیب کردن نسوان بردارند و خودشان را تربیت کنند . وی داستان زندگی خود را شرح میدهد و اینکه  شوهرش به او بی وفائی کرده است. سپس می گوید نه هر مردی از هر زنی فزونتر است و نه هر زنی از هر مردی فروتر . بیچاره زنان که از هر طرف به آنان می تازند. شوهرها که به اصطلاح آنها را هجو میکنند، عقلا و ادبا در شعارهایشان به آنها نیش میزنند بعد نام این را نصحیت می گذارند. در چنین اوضاع واحوالی کتاب تادیب النسوان هم پیدا میشود و قوز بالای قوز. که میگوید زن باید در تمام زندگیش شرمنده و خجول باشد جز در بستر. وی باید مثل آدم های مریض یواش یواش و بدون شتاب راه برود و وقت غذا خوردن نباید حرف بزند و از این قبیل .

نسل کتاب خانم استرآبادی معایب الرجال اگرچه با طنز همراه است با کلمات و عبارات عربی است و نویسنده جا به جا برای روشن کردن منظور خودش از شعر وآیات و احادیث بهره برده است. زبانش هم کمی تند و بی پرواست و بعضی جاها هم محافظه کاری را کنار میگذارد.

گفته میشود معایب  الرجال از نخستین بیانیه های فمینیستی در ایران است، زیرا بی بی خانم استرآبادی در این کتاب برخی از خواست های واقعی اما پنهان مانده زنان را با شجاعت مثال زدنی مطالبه میکند. وی ساختار تحمیلی جامعه را زیر سوال می برد و خواننده در این کتاب با خواست های روبرو میشود که میشود از جمله  خواستهای فمینیستی خواند. مثلا اعتراض به تعدد زوجات ، اعتراض به حق یکسویه طلاق از طرف مردان ، و تاکید بر آموزش زنان  و اینکه زنان فقط برای بستر نیستند .

بی بی خانم استرآبادی در این کتاب و با نگاه انتقادی خواستار ایجاد مناسبات جنسیتی متفاوتی میشود. وی شالوده  تفکری نو را در جامعه خودش که آن زمان عقب مانده بود و بین سنت و مدرنیزم دست وپا میزده است پی می افکند . از این جهت  امروز میتوانیم بگویم که جامعه نوگرای ایرانی در آن روزگار خواستار فرو شکستن تابوهای قدیمی  مخصوصا در مورد زنان بوده است . خلاصه کتاب معایب الرجال بی بی خانم در واقع پاسخی بود به کتاب تادیب النسوان ، کتابی که به خوار کردن زنان مبادرت ورزیده بود آنچنان که مرتجعین می خواستند.

 

فرخ زمان فرخزاد ” فروغ فرخزاد “

فروغ فرخزاد ۸ دی ۱۳۱۳ بدنیا آمد و ۲۴ بهمن ۱۳۴۵ درگذشت. او شاعر نامدار معاصر ایران است و پنج دفتر شعر منتشر کرد که از نمونه های با ارزش شعر معاصر فارسی هستند. وی در ۳۲ سالگی بر اثر واژگونی اتومبیل درگذشت . فروغ با مجموعه های اسیر، دیوار و عصیان ، در قالب شعر نیمایی کار خود را آغاز کرد، سپس آشنایی و همدمی با ابراهیم گلستان نویسنده و فیلم ساز سرشناس ایرانی موجب تحول فکری وادبی در او شد. وی در بازگشت دوباره به شعر با انتشار مجموعه تولدی دیگر تحسین گسترده ای را برانگیخت . سپس مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد را منتشر کرد تا جایگاه خود را در شعر معاصر ایران بعنوان شاعری بزرگ تثبیت کند. اشعار فروغ به زبانهای انگلیسی ، ترکی ،عربی ، چینی ،فرانسوی ، اسپانیایی، ژاپنی ، آلمانی ، عبری ترجمه شدند .

پدر فروغ اهل تفرش و مادرش  کاشانی تبار بود فروغ سالهای ۱۳۳۰ در شانزده سالگی با پرویز شاپور طنزپرداز ایرانی و پدر کاریکلماتور ایران که پسرخاله مادر وی بود ازدواج کرد که چهار سال بعد به جدایی انجامید. حاصل آن ازدواج یک پسر بنام کامیار و با بقول فروغ کامی بود که وی ۱۳۹۷ درگذشت .

لالای ای پسرکوچک من                  دیده بربند که شب آمده است

دیده بربند که این دیو سیاه              خون به کف خنده به لب آمده است

سر به دامن من خسته گذار               گوش کن بانک قدم هایش را

بانگ می میرد و درآتش درد             می گدازد دل چون آهن من

می کنم ناله که کامی ، کامی              وای ، بردار سر از دامن من

این شعر را او برای پسرش زمستان ۱۳۳ سروده است .

فروغ پیش از ازدواج با پرویز شاپور با وی نامه نگاریهای زیبا و عاشقانه ای هم داشت . این نامه ها بهمراه نامه های فروغ در زمان ازدواج این دو و همچنین نامه های او به شاپور بعد از جدایی بعدها با نام اولین تپش های قلبم منتشر شده است .

فروغ فرخزاد پس از جدایی از پرویز شاپور برای گریز از هیاهیوی روزمرگی ، زندگی بسته و یکنواخت روابط شخصی و محفلی به سفر رفت. او دراین سیر وسفر تلاش کرد تا با فرهنگ اروپا آشنا شود با آنکه زندگی روزانه اش آنچنان که نقل شده به سختی می گذشت به تئاتر، اپرا و موزه می رفت. دراین دوره زبان ایتالیایی ، فرانسوی و آلمانی آموخت . سفرهای او و آشنائیش با فرهنگ هنری و ادبی غرب ذهنش را باز کرد و زمینه ای برای دگرگونی فکری برای او فراهم نمود تا اینکه با ابراهیم گلستان همنشین شد. آشنائی با ابراهیم گلستان نویسنده و فیلم ساز سرشناس ایرانی و همکاری با او موجب تغییر دیدگاههای اجتماعی ودر نتیجه تحول فکری و ادبی در فروغ شد . نامه منتشر شده فروغ فرخزاد برای ابراهیم گلستان نشانگر وجود رابطه عاشقانه بین این دو است .

سال ۱۳۳۷ سینما توجه فروغ فرخزاد را جلب میکند و دراین مسیر، آشنایی با ابراهیم گلستان، مسیر زندگیش را تغییر میدهد. این دو چهار سال بعد ۱۳۴۱ فیلمی ساختند بنام خانه سیاه است.  این فیلم در آسایشگاه جذامیان بابا باغی تبریز ساخته شد . فروغ یکسال بعد سال ۱۳۴۲ درنمایشنامه شش شخصیت در جستجوی نویسنده اثر لوئیجی پیراندلو به کارگردانی پری صابری بازی چشمگیری از خود نشان داد . در زمستان همان سال خبر رسید که فیلم “خانه سیاه است” برنده جایزه اول جشنواره اوبر هاوزن شده است. وی همان ایام کتاب شعر تولدی دیگر بیش از پیش بر سر زبانها افتاد . آنچنان که گفته شده تهیه کنندگان سوئدی ساختن چند فیلم را به او پیشنهاد می دهند و ناشران اروپایی مشتاق نشر آثارش میشوند . گویا میان سالهای ۴۲ و۴۳ فروغ دست به خودکشی میزند با خوردن تعداد زیادی قرص ولی نجاتش میدهند چرایی این واقعه هنوز مشخص نیست .

فروغ فرخزاد درساعت چهار ونیم بعدازظهر دوشنبه  ۲۴بهمن سال ۱۳۴۵ هنگام رانندگی خودروی جیپ ابراهیم گلستان تصادف میکند و جان می بازد. وی را در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپردند. عکسهای موجود نشان میدهند که صادق چوبک، ابوالقاسم انجوی شیرازی، جلال آل احمد ، مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، هوشنگ ابتهاج ، سیاوش کسرایی ، بهرام بیضائی، نجف دریا بندری ، احمدرضا احمدی و خیلی دیگر از هنرمندان و نویسندگان  درخاکسپاری اش حاضر بودند .

او اگرچه در دوران زندگیش درحکومت محمدرضا شاه پهلوی سانسور نشد و کتابهایش در دسترس بود،  اما شگفتا که پس از مرگش آثارش در دوره های مختلفی سانسور شدند . درکتاب شعر شاعران ایران وجهان که دریک همایش دولتی در ایران منتشر شده است نام فروغ ذکر نشده است. از۲۶ شاعر نام برده شده است ولی نام فروغ وجود ندارد و در واقع حذف شده است. که مشخص است چرا. به قول شاعر ارجمند دکتر اسماعیل خویی ، فروغ فرخزاد زنی است روشنفکر،آزاده ، آزادیخواه  و دلیر که تمام احساسات زنانه خود را بیان میکند. از سویی دیگر زنی است که میتواند ازنظر اجتماعی سرمشقی باشد برای زنان دیگر و به گمان من همیشه بوده است. و البته این همان چیزی است که آخوندها نمیتوانند تحمل کنند بویژه که فروغ تصریح کرده بود آرزوی من آزادی زنان ایران و تساوی آنها با حقوق مردان است. فروغ گفته بود من به رنج های که خواهرانم دراین مملکت در اثر بی عدالتی مردان می برند کاملا آگاه هستم و نیمی از هنرم را برای تجسم دردها و آلام آنها بکار می برم. آرزوی من ایجاد یک محیط مساعد برای فعالیتهای علمی هنری و اجتماعی زنان است.

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

ایمان بیاوریم به ویرانه های باغ تخیل

به داسهای واژگون شده بیکار

و دانه های زندانی

نگاه کن چه برفی می بارد

 

سیما مافیها

سیما مافیها خواننده موسیقی سنتی ایرانی از نخستین کسانی است که ترانه معروف امشب شب مهتابه اثر علی اکبر شیدا را به زیبایی خواند. از سیما مافیها تنها یک آلبوم با عنوان تصنیف های عارف وشیدا با تنظیم اسماعیل واثقی منتشر شده است. خانم سیما مافیها از بهترین شاگردان مرتضی حنانه بود. وی همکاری با رادیو را از سال ۱۳۴۶ آغاز کرد و از یکسال بعد سال ۴۷ با آغاز بکار تلویزیون وی همکاری با این رسانه را هم شروع نمود. از نخستین خوانندگانی بود که در تلویزیون به اجرای برنامه پرداخت پیشترها با نام مرجان می خواند اما چون خواننده دیگری به این نام ترانه می خواند وی با نام اصلی اش سیما مافیها ادامه داد . سیما تا ۱۳۵۳ بیش از 25 ترانه اجرا کرد. در فاصله سالهای ۵۳ تا ۵۶ اواز فعالیتهای هنری کناره گرفت ولی درسال ۵۶ با آمدن هوشنگ ابتهاج به رادیو وی فعالیت هنری دوباره از سر گرفت . متاسفانه بعد از انقلاب او نیز مجبور شد کار هنری را رها کند. خانم سیما مافیها از شاگردان کلاس خوانندگی بود که مرتضی حنانه در سالهای دهه ۵۰ در رادیو ایران داشت.  از جمله دیگر شاگردان آن کلاس بهرام گودرزی ، هوشنگ عقیلی و سروش ایزدی بودند . در تنها کاستی که از خانم سیما مافیها منتشر شده ترانه های: نوشین لبان بت چین از شیدا، شب مهتاب ، گل ومی از عارف ، عقرب زلف کجت از شیداست ، ار کنم رها از عارف .

سیما مافیها ترانه زیبایی خواندند با عنوان باغ آتشین که ابیات نخست آن این است :

سحرفام من           شکرکام من               درخت بلند بادام من    توای عمر برلب بام من

چرا آمدی چرا میروی بی نشانه            به لبهای تو نبینم چرا شکرخنده جوانه

دراین باغ آتشین وا نمیشود غنچه ترانه

 

ملک تاج محمدی ملکه خانم و خنده زیبایش

ملک تاج محمدی ملکه خانم ۱۲ مهر ۱۳۰۱ بدنیا آمد و ۴ دی سال ۹۸ به یادگارها پیوست وی همسر محمد پورهرمزان مترجم آثار کلاسیکی مارکسیستی بود.

آذر سال ۱۱۳۲۶ در انشعاب خلیل ملکی و همراهانش از حزب توده ایشان هم با سه برادر خود که در حزب بودند جدا شدند اما وی چنانکه نورالدین کیانوری می گوید بعدا به تشکیلات پیشین بازگشت. اینطور که نورالدین کیانوری در خاطراتش آورده است ملک تاج محمدی بعد از کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ مدتی رابط مستقیم وی و خسرو روزبه بودند. او را بعدها حزب به عراق و بعد به آلمان می فرستد.  ملک تاج برای فعالیت در رادیو حزب توده « پیک ایران »  درسال ۱۳۳۹ راهی بلغارستان می شود. او در همانجا با محمد پورهرمزان ازدواج میکند.

ملک تاج سال ۱۳۵۴ در کنگره زنان در آلمان همراه با اختر کیانوری ، مریم فیروز و هما هوشمند راد، شرکت میکند. حوالی انقلاب با همسرش و خیلی های دیگر به ایران برمیگردد و درانتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی بعنوان کاندید حزب توده در ۲۴ اسفند سال ۵۸ خورشیدی شرکت میکند.

ایرج اسکندری در یادمان هایش وقتی به پلنوم پانزدهم حزب توده و اعضای جدید کمیته مرکزی اشاره میکند از ملک تاج محمدی هم ذکر می کند. ایرج اسکندری از ملک خانم بعنوان زنی محکم و با ایمان به آرمان خویش یاد میکند .

ملک تاج بعدها عضو تحریریه و مدیرداخلی نامه مردم شد و بیشتر در زمینه مسائل ارزی واقتصادی مسائل دهقانی مقاله مینوشت . وی به حقوق زنان اهمیت زیادی میداد . پیش از انقلاب در یکی از مقالاتش نوشته است : مبارزه زنان ایران برای احراز حقوق برابر بخشی از مبارزه آنان برای آزادی ، استقلال ملی و صلح است. درشرایط مشخص کنونی مانع عمده در راه مبارزه زنان برای تامین حقوق خودشان دیکتاتوری حاکم است زیرا سلطنت مطلقه شاه امکان تشکل و مبارزه علنی را از زنان سلب نموده است .

بهمن سال ۶۱ که نورالدین کیانوری ، مریم فیروز، ابوتراب باقرزاده ، عباس هجری ، اسماعیل ذوالقدر، آقا رضا شلتوکی ، تقی کی منش ، عبدالحسین آگاهی ، احمدعلی رصدی ، رفعت محمدزاده و دیگران بازداشت شدند، ملکه خانم هم به زندان افتاد و رسم ایستادگی در زندان پیشه کرد. وی همچنان که در وصیت نامه اش گفته با عشق مردم زیست و جانهای شیفته ای که با مرگ میثاق داشتند الگوی زندگیش بود . او که در 97 سالگی درگذشت یکی از برجسته ترین زنان مبارز ایران بود و به استبداد زیر پرده دین کرنش نکرد آن هم وقتی برخی رهبران چنین کردند.

او دستی توانا در ترجمه هم داشت و مسائل روستایی ایران و مشکلات دهقانان و کشاورزان  را می شناخت. ایشان در دانشگاه تهران در رشته حقوق قضائی لیسانس گرفت و بعدها درآلمان اقتصاد هم خواند  و موضوع رساله دکترایش اصلاحات ارضی بود . ملک تاج محمدی آثار ارزشمندی برای کودکان و نوجوانان ایران از آلمانی و انگلیسی ترجمه کرده است از جمله : ماجراهای پهلوان وانیا اثر اوتفرید پویسلر ، برگشت نیست  و کتاب ، آن روی حقیقت  اثر بورلی نایدو ، دزد لعنتی نوشته رایت ورنر، فیلیس فیلیس سرگذشت گربه نجیب زاده اثر هانا یوهانس ، دختران هانا نوشته ماریانا فدریکسون ، لاوینیا که درآن از عشق به مردم و جانبازی به خاطرآرمان آنها حرف میزند،  داستان ویلهم تل قهرمان اسطوره ای سوئیس در قرن چهاردهم ، مردی که میتوانست پرواز کند ، …

درمجموعه تری لوژی خفاش ها با درون مایه فلسفی ،هستی شناسی زندگی خفاشی را میخوانیم که می اندیشد و برای ادامه زندگی مبارزه میکند. در کتاب دزد لعنتی که اشاره شد مخاطب با کودک کار آسیب دیده از جنگ و نسل کشی همدل میشود ، درکتاب راسموس و مرد آواره که ترجمه کرده کودکی در پرورشگاه در آرزوی خانه ای فرار میکند و از تلاش برای دستیابی به زندگی سزاوار خود دست بر نمی دارد. ملک تاج آگاهانه آثار ترجمه  خود را انتخاب میکرد. در این آثار تلاش و کوشش برای مبارزه با ستم ، آلودگی و بی عدالتی است.  ملک تاج محمدی یکی از برجسته ترین زنان مبارز ایران بود .

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت هفدهم

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت هفدهم فریده لاشایی فریده لاشایی زندانی سیاسی زمان شاه و نقاش نوگرای ایرانی گرچه به میهمانی خاک رفته است اما با آثار، دغدغه ها و پرده های انتزاعی معاصرش همیشه حضور دارد. وی نویسنده و مترجم هم بود  و مهمترین کتابش شال بامو، نام دارد....

تبریک جایزه نوبل به نرگس محمدی

07 10 2023 جایزه صلح نوبل نرگس محمدی، دستاورد نوین جنبش انقلابی "زن، زندگی آزادی"، خجسته باد نرگس محمدی، بانوی مبارز خستگی ناپذیر جنبش زنان ایران بیش از ۲۵ سال است که  با نابرابری جنسیتی، قوانین زن ستیز، مجازات اعدام و... مبارزه کرده و هیچوقت از مبارزه برای رهایی از...

بیانیه پنج نهاد سو سیال دموکرات لائیک-سکولار ایرانی

بیانیه پنج نهاد سوسیال دموکرات لائیک-سکولار ایرانی نرگس محمدی سرمایه نمادین ملی نرگس محمدی، مبارز سرسخت که تلاش برای آزادی‌ و عدالت خواهی را از دادگاههای فرمایشی جمهوری اسلامی ایران شروع کرد، دلیرانه در برابر بیدادگریهای ایستاد، در کوچه و خیابان از حقوق مردم دفاع کرد،...

روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر

01 05 2023                                                                                                                                           روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر اول ماه مه روزی است که طبقه کارگر خواسته ها ی خود را به جامعه یادآوری میکند . طبقه...

سالروز جنبش انقلابی « زن زندگی آزادی »

0916 2023                          سالروز جنبش  انقلابی « زن  زندگی آزادی » را گرامی                                                                   میداریم در سالروز جنبش انقلابی مهسا ما نیز همگام و در کنار مردم ایران این روز تاریخی را گرامی می داریم. جنبش انقلابی...

اعلام موجودیت

12 01 2023 اعلام موجودیت «صدای زنان سوسیال دموکرات ایران» زن  زندگی  آزادی برای نهادینه کردن دمکراسی در یک جامعه وجود احزاب مختلف با داشتن دیدگاه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا گرایش های (ایدئولوژی های) مختلف ضروری میباشد.  شهروندان دریک جامعه دمکراتیک برای...

تبریک بمناسبت کنفرانس مشترک ۲۰۲۳ زنان

01 09 2023            برگزاری کنفرانس۲۰۲۳ «اقدام مشترک تشکل های مستقل زنان »را تبریک می گوئیم. برای نهادینه کردن دموکراسی، وجود نهادهای مدنی برای بیان خواستهای اقشار و طبقات مختلف مردم و همچنین احزاب سیاسی برای پیاده کردن این خواستها در عمل ، لازم و ضروری است . پیش...

  برپایی دادگاه‌ جنایت کاران در راه است

  27 05 2023                                                              برپایی دادگاه‌ جنایتکاران در راه است رژیم جمهوری اسلامی می خواهد با اعدام جوانان متعهد ایران بقای عمرش را زیاد کند. این رژیم دیکتاتور و جنایتکار ، آرام شدن ظاهری مبارزات میدانی مردم در...

بیانیه مشترک سو سیال دموکرات ها در سالروز خیزش های اخیر

                       سو سیال دموکرات های سکولار- لائیک پشتیبانی از خیزش های انقلابی زن-زندگی- آزادی شانزدهم سپتامبر سال پیش ۱۴۰۱)) رژیم جمهوری اسلامی، مهسا- ژینا امینی را به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری در تهران بقتل رساند. زنان و به همراهشان مردان، دانش‌آموزان و...

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت سوم

زنانی که شکست را شکست دادند. قسمت سوم لورتا هایراپتیان " قمر دنیای تئاتر " لورتا هایراپتیان تبریزی در ۱۲۹۰ پا به جهان نهاد و ۱۳۷۷ درگذشت. او هنرپیشه ارمنی تبار ایرانی ، همسر عبدالحسین نوشین کارگردان تئاتر و شاهنامه پژوه بود. لورتا از هشت سالگی به روی صحنه رفت و تا حول...

Nadimpour Suraia

Nadimpour Suraia

Position