دستاورد های سازمان زنان سو سیال دموکرات سوئد

by | آوریل 11, 2022 | جنبش زنان در جهان | 0 comments

ثریا ندیم پور

 

 

دستاورد های سازمان زنان سو سیال دموکرات سوئد

این نوشته دستاوردهای سازمان زنان سو سیال دموکرات را بعد از گرفتن حق رای در سال ۱۹۲۰ در پهنه های مختلف از جمله سیاست داخلی، سیاست خارجی، بهبود وضع زنان و خانواده و نیز تلاش آنان را در بهبود وضع زنان قشر های پایین در کشورهای فقیر و برقراری صلح در جهان به طور خلاصه بیان می‌کند. در این نوشته تلاش می‌شود که دستاوردهای هر دهه جداگانه مختلف بیان شود.[۱]

دهه ۲۰
گرفتن امکاناتی برای استراحت زنان طبقه ضعیف جامعه. در این دهه وضع اقتصادی بخش وسیعی از خانواده‌ها بسیار ضعیف بود. زنان مجبور بودند علیرغم داشتن بچه و کار منزل به کار سخت با در آمد بسیار کم از جمله کار در خانواده‌ های ثروتمند مشغول باشند. در این رابطه سازمان زنان سوسیال دموکرات خواهان گرفتن مکان‌ هایی برای استراحت از دولت شدند تا زنان از خانواده‌ های با وضعیت اقتصادی ضعیف بتوانند به همراه فرزندان خود به مدت یک ماه در این استراحتگاه‌ها اسکان داده شوند. در مدت استراحت این زنان از امکان سوادآموزی و آموزش سیاسی برخوردار می‌شدند همزمان کودکان می‌توانستند در کنار مادرشان باشند.

دهه ۳۰ تشکیل درمانگاه‌ های ویژه مادران
سال ۱۹۳۵ دادن کمک هزینه مالی به همه مادران تصویب شد.
 سال ۱۹۳۸ امکان استفاده از وسیله جلوگیری از بارداری داده شد.
سال ۱۹۳۵ زنان و مردان به یک اندازه از بازنشستگی عمومی برخوردار شدند.
بازنشستگی عمومی، حداقل بازنشستگی است که شامل زنان و مردانی می شود که یا به دلیل نداشتن کار از بازنشستگی ناشی از کارکردن محروم هستند و یا سال‌های بسیار کمی کار کرده‌اند. در دهه ۳۰ تعداد این افراد چشمگیر بود به خصوص در مورد زنان که به دلیل ساختار فرهنگی جامعه در داشتن کار از دستمزد واقعی متناسب با کار انجام شده محروم بودند.

سال ۱۹۳۹ اخراج زنان از کار به دلیل ازدواج و یا حامله شدن ممنوع شد.
صاحب کار معمولا از استخدام دختران جوان به دلیل امکان تشکیل خانواده و بچه‌ دار شدن امتناع می‌نمودند. یکی از عوامل مهم آن عدم دسترسی به امکانات اجتماعی چون مهد کودک برای نگهداری کودکان بود. نبودن امکان مهد کودک نقش بازدارنده برای ورود زنان به بازار کار بود که خود باعث وابستگی اقتصادی زنان به مردان می‌شد.

دهه ۴۰
سال ۱۹۴۷ کمک هزینه عمومی برای خانواده‌ های بچه‌ دار تصویب شد. سازمان زنان برای کم کردن فشار اقتصادی بر خانواده‌ ها و ایجاد رفاه نسبی برای کودکان خواهان کمک‌ هزینه فرزندان شد. کمک هزینه فرزند به همه خانواده‌ ها بدون در نظر گرفتن سطح درآمد خانواده، تعلق گرفت. این کمک هزینه، به طور مشخص برای رفع نیازهای کودک در نظر گرفته شده است. خانواده‌هایی که کودکی را به  فرزند خواندگی قبول می‌کنند نیز شامل این کمک هزینه می‌ شوند. با رسیدن کودک به سن ۱۶ سالگی، کمک هزینه کودک به کمک هزینه تحصیل تغییر نام می‌ دهد و به خود نوجوان پرداخت می‌ شود.
کمک هزینه کودک خود گامی است برای بهبود وضع کودکان، بدون در نظر گرفتن وضع اقتصادی خانواده این خود قدمی است در راه برابری و کم کردن تاثیر اختلاف طبقاتی در برآوردن نیازهای کودکان. این کمک هزینه از بودجه دولت تامین می‌شود. در بعضی موارد خاص اداره بهزیستی شهر که هزینه‌ اش از مالیات شهروندان تامین می‌شود در تابستان و موقع کریسمس کمک مالی به خانواده کم درآمد برای خریدن دوچرخه، فرستادن کودکان برای برنامه‌های تفریحی و یا خریدن کادوی کریسمس می‌ پردازد. این کمک‌ ها در همه شهرها یکسان نیست و بستگی به سطح بودجه شهر و تصمیم پارلمان شهر دارد. کمک هزینه تحصیلی که بین ۲۰ـ۱۶ سالگی به خود دانش‌ آموزان پرداخت می‌شود در شکل‌ گیری مستقل شخصیت دانش‌ آموز و عدم وابستگی اقتصادی به خانواده نقش مهمی دارد. این کمک هزینه در طول سال تحصیلی پرداخت می‌شود، اما اداره کار شهر موظف است برای نوجوانان در طول تابستان کار ایجاد کند.

طرح کردن دستمزد برابر در برابر کار برابر. این خواست به طور صد در صد اجرا نشده ولی هر سال آمار گرفته می‌شود و رویش بحث می‌شود. زنان سوسیال دموکرات به شدت روی این قضیه حساس هستند و روند آن را دنبال می‌کنند. اتحادیه‌ های کارمندی و کارگری نیز سعی در ‌کم کردن این اختلاف سطح دستمزد دارند.
سال ۱۹۴۷ اولین وزیر زن وارد کابینه دولت سوسیال دموکرات وقت شد. این خانم که سوسیال دموکرات بود دومین زنی بود که در رشته اقتصاد دکترا گرفت و بعدها پروفسور در اقتصاد شد.
اولین حرکت سازمان زنان سو سیال دموکرات در مورد سیاست خارجی، با شعار صلح در جهان شروع شد.
سازمان زنان برای برقراری صلح در جهان و ادامه سیاست بی‌ طرفی حزب در جنگ‌ های احتمالی شعار برقراری صلح در جهان را در برنامه خود قرار داد. در این راستا سازمان سعی کرد از طریق اکسیون‌ ها، نوشتن مقالات در روزنامه‌ ها، قطعنامه‌ ها و نوشتن لایحه‌ های پیشنهادی به کنگره حزب، حزب را به ادامه دادن سیاست بی‌ طرفی تشویق کند.
در سال ۱۹۵۵ تصویب شد که زنان کارمند حق سه ماه مرخصی زایمان با حقوق کامل داشته باشند.
در سال ۱۹۵۵هم مادر و هم پدر هر دو مشترکا صاحب قیمومت فرزندان شدند. تا قبل از این تاریخ فقط پدر حق قیمومیت فرزند را داشت و مادر این حق را نداشت. مبارزه علیه ساختن، داشتن، صدور سلاحهای هسته‌ ای، و دادن شعار همبستگی جهانی.
در دهه ۵۰ ، دستاورد برجسته سازمان زنان سوسیال دموکرات در سیاست خارجی، مجبور کردن دولت به موضعگیری بر ضد داشتن سلاح‌ های هسته‌ای، و تولید و صدور آن بود. جنبش ضد سلاح هسته‌ ای در سال ۱۹۵۶ در سازمان زنان سوسیال دموکرات شروع شد. این حرکت بر خلاف سیاست وقت حزب بود. چنانچه دبیرکل وقت حزب از سازمان زنان خواهش کرد که از تبلیغ علیه سلاح‌ های هسته‌ای دست بردارند و باعث دو دستگی در حزب و جامعه نشوند. ولی سازمان زنان بهمراه  دوست‌داران صلح و مخالفان تسلیحات هسته‌ ای به تبلیغ و مبارزه خود ادامه داد. سرانجام در گنگره حزب سوسیال دموکرات در سال ۱۹۶۴ مخالفان سلاح‌ های هسته‌ ای اکثریت را به دست آوردند و تصویب شد که سیاست حزب در جهت مخالفت با داشتن سلاح‌ های هسته‌ ای، ساختن این سلاح‌ ها و صدور آن به کشورهای دیگر باشد. سال ۱۹۶۸ سوئد زیر قرارداد بین المللی سازمان ملل را مبنی بر عدم داشتن، ساختن و صادر کردن و کار کردن روی سلاح‌ های هسته‌ای را امضاء نمود و شروع کرد به پایان دادن برنامه‌ های خود در زمینه سلاح‌ های هسته‌ای. این برنامه‌ ها به طور کلی در سال ۱۹۷۲ پایان پذیرفت.

دهه ۶۰
طرح کردن دستمزد برابر در برابر کار برابر.
سال ۱۹۶۴ استفاده از قرص ضد حاملگی آزاد شد. سال ۱۹۶۵ تجاوز در روابط زناشویی جرم شناخته شد. طبق این قانون شوهر بدون رضایت همسر اجازه هم بستری با او را ندارد. اگر چنین اتفاقی بیافتد جرم محسوب می‌شود.
قانون دستمزد زنانه لغو شد و قانون دستمزد مساوی در مقابل کار مساوی وضع شد. طبق این قانون اگر صاحبکار در مقابل کار مساوی دستمزد کمتری به حقوق بگیران زن صرفا بخاطر زن بودن‌شان بدهد جرم محسوب می‌شود. تا قبل از این تاریخ دو دستمزد مختلف با سطوح مختلف برای زنان و مردان وجود داشت. بدین معنا که زنان در مقابل کار برابر دستمزد برابر با مردان نمی‌گرفتند. وجود دو سطح دستمزد مختلف برای زنان و مردان به یک هنجار تبدیل شده بود وغیر قانونی نبود. اما طبق این قانون اگر صاحبکار در مقابل کار مساوی دستمزد کمتری به حقوق بگیران زن صرفا بخاطر زن بودن بدهد جرم محسوب می‌شود. برای کنترل اجرای این قانون اداره آمار سالانه آمار میانگین اختلاف دستمزد زنان و مردان را اعلام می‌کند.

ارگان‌های مرکزی اتحادیه‌های کارمندی و کارگری سالانه با ارگان مرکزی اتحادیه صاحبکاران بر سر میانگین درصدی اضافه حقوق سالانه حقوق بگیران به توافق‌هایی می‌رسند. این توافق حداقل درصد اضافه حقوق سالانه را تعین می‌کند.این بدین معناست که صاحب‌کاران موقع تعین دستمزدهای سالانه نباید سطح درصدی اضافه حقوق پایین تر از سطح درصدی مورد توافق بین صاحب‌کاران و حقوق بگیران باشد. طبق آمار سازمان بین المللی اقتصاد WFF اختلاف دستمزد زنان و مردان در کشورهای نروژ و ایسلند، روواندا و سوئد و فنلاند کم‌تر از همه، ولی در کشورهای ایران، یمن، پاکستان و سوریه اختلاف دستمزد بین زنان و مردان بالاتر از دیگر کشورها است. در این آمار که در سال ۲۰۱۷ گرفته شده ۱۴۴ کشور شرکت داشتند. [۲]
سال ۱۹۶۹ تصویب شد که برنامه آموزشی جدید در مدارس باید براساس دیدگاه برابری نوشته شود.

برای تغییر مناسبات اجتماعی چند عامل لازم است از جمله تدوین قوانین لازم، حمایت فعال و برنامه‌ ریزی شده دولت و فرهنگ سازی دستگاه‌ های ارتباط جمعی و آموزش عمومی در سطح وسیع. وجود حقوق نابرابر زنان با مردان ریشه اقتصادی- فرهنگی دارد. برای ریشه‌کن کردن این فرهنگ نابرابر باید آموزش را از مهدکودک شروع کرد. باید کودکان از همان دوران کودکی در عمل یاد بگیرند که زنان و مردان دارای ارزش برابر هستند. زنان سوسیال دموکرات ایجاد مهد کودک و دسترسی عموم را به مهد کودک، به یک مسئله سیاسی تبدیل کردند. یکی از عوامل اساسی آزادی زنان و رشد شخصیت آنان ورودشان به بازار کار و داشتن استقلال مالی است. اما ورود زنان به بازار کار مستلزم دسترسی آنان به مهد کودک به عنوان جایی امن و آموزنده برای کودکان است. درست به همین دلیل زنان سو سیال دموکرات دسترسی عموم به مهد کودک را به یک مسئله سیاسی تبدیل نمودند.

دهه ۷۰
سازمان زنان ۶ ساعت کار در هفته را مطرح کرد. این خواست به دلیل این که هنوز تا این تاریخ ( سال ۲۰۲۰) جامه عمل نپوشیده، هم‌چنان از خواستهای امروز سازمان زنان است. دلیل طرح این خواست برخورداری از وقت بیشتری برای خانواده و بودن در کنار کودکان است. تحقق این خواست به نفع خود زنان هم هست زیرا که زنان گذشته از اشتغال کار بیرون، کماکان بخش بیشتری از مسئولیت کارهای روزمره خانه و نیز برنامه‌ریزی را به عهده دارند. در نتیجه برای این که بتوانند با کودکان باشند نیاز به وقت بیشتری دارند. حزب سوسیال دموکرات این خواست را جزء برنامه خود قرار نداده است. ۶ ساعت کار جزء برنامه‌ های حزب چپ نیز می‌باشد.
سال ۱۹۷۱ تصویب قانون مالیاتی جداگانه، بدین معنا که زوجین جداگانه مالیات بر درآمد سالانه بدهند.
استقلال اقتصادی انسان‌ها و عدم وابستگی اقتصادی آن‌ ها به یک‌ دیگر یکی از پایه‌ های مقوله آزادی است که خود نیز یکی از ارزش های بنیانی سوسیال دمکراسی به شمار می‌رود. در همین راستا زنان سوسیال دموکرات در تمام سال‌ های فعالیت خود در جهت استقلال اقتصادی زنان گام برداشته‌ اند. .تصویب قانون مالیاتی مبنی بر دادن مالیات جداگانه زوجین قدمی در جهت استقلال و بهبود مالی زنان بود. در این دهه استفاده از وسایل پیش‌گیری از بارداری رایگان شد.
غیر قانونی بودن استفاده از وسایل پیش‌گیری از بارداری و یا رایگان نبودن استفاده از آن به حامله شدن ناخواسته زنان و دختران منجر می‌شود و به دلیل غیر قانونی بودن کورتاژ در برخی از کشورها زنان مجبور می‌شوند از راه‌ های غیر استاندارد کورتاژ کنند. این عمل به خطر افتادن جان مادر هنگام کورتاژ غیرقانونی را در بر دارد، و در صورت موفق نشدن به کورتاژ، باعث به دنیا آمدن کودکان ناخواسته خواهد شد.

سال ۱۹۷۴ بیمه والدین جای کمک مادرانه را گرفت.
کمک مادرانه امکانی بود که فقط  مادران می‌توانستند هنگام زایمان از آن استفاده کنند. این امکان نیز در گذشته در اثر مبارزات زنان سوسیال دموکرات به دست آمده بود. اما با گذشت زمان و وارد شدن زنان در بازاز کار ، رشد دیدگاه فمنیستی ، نیز تغییر و رشد ساختار جامعه، لازم شد در این قانون یک بازبینی جدید صورت بگیرد. نتیجه این بازبینی این شد که لازم است پدران هم درنگهداری کودکان مسئولیت پذیر باشند و زنان نباید به دلیل ماندن در خانه فرصت رشد در بازار کار را از دست بدهند ویا از بیمه بازنشستگی کمتری برخوردار شوند. کمک مادرانه فقط به مادران تعلق می گرفت . بنابراین تشکیلات زنان سوسیال دموکرات خواهان تغییر کمک مادرانه به بیمه والدین شد. بدین معنا که پدران هم امکان داشته باشند در خانه بمانند و از کودک تازه به دنیا آمده نگهداری کنند. بعدها تحقیقات و بررسی‌ها نشان داد که در خانه ماندن پدر به نفع خودش هم هست زیرا شاهد رشد قدم به قدم فرزندش خواهد بود و همزمان کودک امکان با هم بودن هم با پدر و هم با مادر را خواهد داشت.
سال ۱۹۷۵ کورتاژ بعد از ۴۲ سال آزاد شد و زنان توانستند در این مورد حرف آخر را بزنند. کورتاژ کاملا به بدن زن ربط دارد و تاثیرات روانی شدیدی برای او دارد اما با این حال در رابطه با کورتاژ نظر زن مطرح نبود و مرد تصمیم گیرنده بود. در سوئد تا قبل ازسال ۱۷۳۴ برای زنی که کورتاژ می‌کرد و کسی که عمل کورتاژ را انجام می‌داد حکم اعدام صادر می‌شد. اما بعد از سال ۱۷۳۴ مجازات از اعدام به زندان طولانی برای هر دو، هم مادر خواهان کورتاژ و هم کوتاژکننده، تبدیل شد. به مرور زمان این مجازات به زندان فقط برای مادر کورتاژ کننده تقلیل یافت.
سالانه دست‌ کم ۲۲۰۰۰ زن در جهان بر اثر کورتاژ از راه‌ های غیر علمی و غیر قانونی ، جانشان را از دست میدهند.[۳] . سال ۱۹۷۵ زنان سوسیال دموکرات موفق شدند که به خواست آنان یک در صد از درآمد سرانه سوئد به کمک به سوادآموزی زنان کشورهای فقیر اختصاص داده شود.
کشور سوئد سالانه مبلغی به صورت کمک بلا عوض به کشورهای فقیر اختصاص می‌دهد. زنان سو سیال دموکرات خواستار آن شدند که از این کمک بلا عوض هر سال مبلغ مشخصی به زنان فقیر اختصاص داده شود. این مبلغ  در جهت سوادآموزی، آموزش بهداشت و پروژه‌ هایی در جهت استقلال اقتصادی زنان و… استفاده می‌شود.

دهه۸۰
سال ۱۹۸۰ تبعیض جنسی در بازار کار غیرقانونی اعلام می‌شود.
کارفرمایان سعی می‌کردند تا آن جا که امکان دارد از استخدام زنان جوان بچه دار و یا باردار خوداری کنند و در عوض استخدام مردان را ترجیح می‌دادند. این قانون انجام چنین انتخابی را جرم محسوب می‌کند. ضمنا ادارات باید در مقررات خود[۴] قید کنند که در جهت برابری زن و مرد چه از نظر تعداد و چه از نظر برابری حقوق گام برمی‌دارند. صاحب کار موظف است هنگام استخدام جدید اتحادیه اداره / شرکت مربوطه را در جریان بگذارد. همزمان اشخاص متقاضی کار که کار آگهی‌ شده را نگرفته‌اند همیشه حق اعتراض دارند. سال ۱۹۸۲ دولت موظف به دادن کمک‌های دولتی به نهادهای مردمی زنان می‌شود.‌
خانه‌های حمایت از زنان در کلیه شهرها دایر شد. این خانه‌ها زنان مراجعه کننده را از هر نظر حتی از نظر حقوقی کمک می‌کنند. به غیر از این خانه‌ها تمام نهادهای زنان که اهداف شان به نوعی کمک به بهبود وضعیت زنان باشد می‌توانند برای اجرای برنامه هایشان کمک مالی تقاضا بکنند.
سال ۱۹۸۵ کنگره زنان سوسیال دموکرات برنامه پیشنهادی سیاست خارجی سازمان را با شعار صلح برای دنیا و خلع‌سلاح عمومی و حمایت از زنان کشورهای فقیر تصویب کرد.از جمله اقدامات این مقطع زمانی سازمان زنان در جهت کمک به زنان فقیر درکشورهای فقیر ساختن بیمارستان زنان در جنوب الجزایر بود.

دهه ۹۰
سال ۱۹۹۲ قانون برابری جنسی به‌ روز شد.
قوانین باید با رشد آگاهی جامعه و نیز تغییر مولفه‌های جامعه بازبینی شوند. قانون برابری جنسی نیز در همین راستا به‌روز شد.  از اقدامات دیگر زنان سوسیال دموکرات در این دوره تشویق حضور زنان در هیئت منصفه دادگاه‌ها بود. این عمل به این دلیل صورت گرفت که درهیئت منصفه دادگاه ها مردان اکثریت داشتند و به همین دلیل در دعاوی مربوط به تجاوز، مرد متجاوز اکثرا تبرئه می‌شد. در دادگاه طرز لباس پوشیدن زن موقع عمل تجاوز و آیا او مشروب خورده بوده یا نه مورد سئوال قرار می‌گرفت و به عبارت دیگر گناه تجاوز مرد به گردن زن می‌افتاد. سازمان زنان در این زمینه بحث‌های گرمی را در جامعه به راه انداخت.
سال ۱۹۹۳، گنگره حزب سوسیال دمکرات به خواست سازمان زنان حزب سوسیال دمکرات برای گرفتن ۵۰٪ قدرت رای مثبت داد.
در سال ۱۹۹۱ یک جنبش فمنیستی بنام «جوراب‌های کمکی» (که در ایران ساپورت نامیده می‌شود) اعلام موجودیت کرد. این جنبش خواست‌های خود را با شعارهای  دستمزد برابر و نصف قدرت و یا تشکیل حزب زنان، معرفی نمودند.[۵] این جنبش  در مدت کوتاهی هواداران بسیاری در سراسر سوئد به دست آورد. زنان سوسیال دموکرات نیز از این جنبش پشتیبانی کردند و همزمان حزب را تحت فشار گذاشتند و در کنگره ۱۹۹۳ پیروز شدند. نتیجه این پیروزی لیست‌های انتخاباتی ۱۹۹۴ بود. تعداد زنان و مردان در همه برگه‌های انتخاباتی مربوط به انتخابات مجلس کشور، انتخابات مجلس استان و انتخابات مجلس شهری برابر بود، بدین ترتیب در برگه‌های انتخاباتی تمام حوزه‌های قدرت، این تساوی را حزب سوسیال دموکرات رعایت کرد.
وجود تعداد مساوی زنان و مردان در برگه‌های انتخاباتی موجب شد که حزب در انتخابات سال ۱۹۹۴ موفق شود که تعداد رای‌هایش را به سطح دوران ۱۹۶۸ـ ۱۹۲۴ یا به اصطلاح دوران طلایی موفقیت حزب در انتخابات، برساند.
سال ۱۹۹۴، شعار انتخاباتی عشق آری اما اول برابری. در همین رابطه کتابی چاپ شد بنام راهنمای رسیدن به قدرت  Makt handboken.
سال ۱۹۹۵ یک ماه از بیمه والدین فقط به مردان اختصاس داده شد.
عیلرغم این که بیمه والدین در سال ۱۹۷۵ تصویب شد و مردان هم این امکان را به دست آوردند که به خاطر نگهداری فرزند در خانه بمانند، ولی طرح با استقبال زیادی از طرف مردان روبه‌رو نشد. دلیل عدم استقبال مردان مولفه‌های گونگونی از جمله مشکل فرهنگی و مسایل مالی بود. چون مردان نسبت به زنان از سطح دستمزد بالاتری برخوردار بودند اگر در خانه می‌ماندند در صد بیشتری از حقوقشان را از دست می‌دادند، که این پدیده به نفع درآمد خانواده نبود. به همین دلیل خیلی وقت‌ها زنان خود آگاهانه از تمام امکان بیمه والدین در طول ۱۶ ماه استفاده می‌کردند و منافع کوتاه مدت خانواده را به منافع بلند مدت خود و خانواده ترجیح می‌دادند. دولت سوسیال دموکرات و سازمان زنان سوسیال دموکرات سعی کردند از تحقیقات دانشگاهی در مورد نکات مثبت ماندن مردان را در خانه و صرف وقت با فرزند، و تاثیرات منفی این را که تنها زنان از بیمه والدین استفاده کنند و در خانه بمانند، برای زنان روشن کنند. زنان سوسیال دموکرات تلاش زیادی کردند که مدت بیمه والدین بین پدر ومادر به نحوه درستی تقسیم شود . اما هرلایحه‌ای که از طرف حزب سوسیال موکرات به این منظور به مجلس می‌رفت با مخالفت شدید احزاب دست راستی بخصوص حزب دموکرات مسیحی روبرو می‌شد. به همین دلیل اختصاص دادن یک ماه از این مدت بیمه والدین به مردان دستاورد به نسبت خوبی بود .البته به موازات تصویب قانون، در این زمینه فرهنگ سازی وسیعی صورت گرفت و هنوز این فرهنگ سازی ادامه دارد.

سال ۱۹۹۵ کنگره سازمان زنان سوسیال دموکرات غیرقانونی کردن خرید سکس را تصویب نمود.
سال ۱۹۹۶ زنان توانستند خودشان سرپرستی فرزند را به تنهایی عهده‌دار شوند.
سال ۱۹۹۷ کنگره حزب سوسیال دموکرات پیشنهاد ممنوعیت خرید سکس و جرم شناختن آن را تصویب نمود.
سال ۱۹۹۸ ختنه زنان غیر قانونی شد.
ختنه دختران در بین بعضی از ملیتهای مهاجرازجمله مهاجران از آفریقا و خاورمیانه در سوئد معمول بود. عمل ختنه به طرز فجیعی انجام می‌گیرد و به منظور کنترل جنسی دختران و از بین بردن احساسات جنسی آن ها صورت می‌گیرد.
چهار نوع ختنه شناخته شده است. یکی از این انواع آن ها دوختن آلت تناسلی دختر می باشد که باعث درد شدید موقع همبستری، دردهای شدید موقع عادت ماهانه و درد شدید و نیز پارگی دهانه رحم موقع زایمان می‌شود. بعضی از خانواده‌ها دخترشان را به کشور خودشان می‌برند و این عمل را رویشان انجام می‌دهند . معمولا عمل ختنه توسط زنان بی‌سواد روستا صورت می‌گیرد.
قانون غیر قانونی بودن ختنه زنان نه تنها شامل انجام آن در سوئد بلکه شامل انجام آن در خارج از سوئد هم می‌شود. پدر و مادرانی که اجازه می‌دهند این عمل روی دخترشان انجام گیرد مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. کارمندان مهد کودک و یا معلمان مدارس درصورت مشاهده چنین چیزی موظف هستند به پلیس اطلاع دهند.
جرم تعین شده برای انجام عمل ختنه زنان ودختران بین ۱۰ -۲ سال تعیین شده است. پدر و مادر مجرم محسوب میشوند و گفتن اینکه با رضایت خود دختر عمل ختنه صورت گرفته مورد توجه دادگاه قرار نمی گیرد.

سال ۱۹۹۸ خشونت علیه زنان غیر قانونی شد.
سال ۱۹۹۹ مجلس سوئد برای اولین بار و تنها کشور در دنیا  قانون مجرم شناختن خریدار سکس را تصویب نمود. همچنین زن فروشنده سکس را قربانی اعلام نمود.
کسانی که به خرید و فروش زنان به منظور خرید و فروش سکس اشتغال دارند علاوه بر این که به جرم خرید سکس محکوم می‌شوند، به جرم تجاوز نیز محکوم می‌شوند.
سال ۱۹۹۹ پارلمان اروپا غیر قانونی بودن خرید و فروش انسان ( به منظور استفاده جنسی) را تصویب کرد.[۶]
بانی این قانون یک خانم سوسیال دموکرات سوئدی بنام آنیتا گرادین بود که اولین زن نماینده سوئد در پارلمان اروپا بین سالهای ۱۹۹۹-۱۹۹۵ می‌باشد. بر اساس این قانون کسی که به ایجاد  فاحشه‌ خانه و خرید و فروش زنان به منظور استفاده جنسی اقدام کند، مرتکب جرم شده‌ است.
کشورهای نروژ، فنلاند، و فرانسه نیز خرید سکس را برای شهروندان خود چه در داخل کشور و چه در کشورهای دیگر غیرقانونی اعلام کرده‌اند.
ایجاد مراکز خرید و فروش سکس در ۸ کشور اروپایی از جمله یونان، اتریش، هلند، بخش‌هایی از اسپانیا، چکسلواکی، آلمان، و سوئیس متاسفانه هنوز غیر قانونی اعلام نشده است. براساس تحقیقاتی که از سال ۲۰۲۰-۲۰۱۴ شده است در حدود هشت دهم درصد مردان سوئد سکس خریده اند.[۷] خرید سکس در سوئد تابو است و اگر این حرکت توسط افراد سرشناس صورت بگیرد نه تنها محاکمه می‌شوند بلکه به قیمت استعفا از کارشان تمام می‌شود.

دهه ۲۰۱۰
سال ۲۰۱۲ بر اساس تصمیم دولت سازمان آمار سوئد موظف شد هر سال آماری از وضعیت زنان در تمام پهنه های مربوط به برابری جنسی تهیه نماید.
این تصمیم دولت به منظور تضمین و عملی کردن پیشبرد قوانین برابری زنان و سایر قوانین مربوط به بهبود وضع زنان، صورت گرفت. بر اساس این تصمیم تمام ارگان‌ های اداری در تمام عرصه‌ های خدمات شهروندی و سایر ارگان‌های خصوصی بزرگ موظف هستند  ِآمار مختص زنان را به مسئولان ارائه دهند. این آمارها از این زاویه حائز اهمیت می‌باشند که می‌توانند نواقص قانونی و اجرایی قوانین مربوط به برابری زنان را نشان دهند تا در صورت لزوم در قوانین مربوطه بازبینی لازم صورت گیرد.
سال ۲۰۱۴ دولت ائتلافی سوسیال دموکرات و حزب سبز خود را دولت فمینیستی اعلام کرد و قول داد تصمیمات و اقداماتش فمینیستی باشد.
سال ۲۰۱۴-معاینه پستان و دهانه رحم برای زنان مجانی شد.
سال ۲۰۱۵ در رابطه با سرطان معاینه مجانی پریودی پستان زنان
سال ۲۰۱۵ سازمان زنان سوسیال دموکرات توانست سه ماه از بیمه والدین را به طور مشخص به پدر اختصاص دهد. طبق این قانون از مدت زمان بیمه والدین سه ماه به طور مشخص سهمیه پدر و سه ماه سهمیه مادر است. این ۶ ماه به پدر و مادر کودک اختصاص دارد و نمی‌توان به همدیگر و یا کس دیگری که کودک را نگه می‌دارد واگذار نمود. اما بقیه مدت زمان استفاده از بیمه را می‌توان به پدربزرگ و یا مادربزرگ جهت نگهداری بچه واگذار نمود. همچنان که ملاحظه می‌شود قدم به قدم سهمیه‌ پدران از بیمه مشترک برای نگهداری فرزند زیاد تر می‌شود. البته به موازات بازبینی این قانون در کنارش فرهنگ‌سازی در مورد در خانه ماندن پدران صورت می‌گیرد که در این میان نقش دولت سوسیال دموکرات درپشتیبانی از پیشنهادات و پافشاری زنان سوسیال دموکرات چشم گیر است.

سال ۲۰۱۶ کمک هزینه مادرانه لغو شد.
این بیمه با پیشنهاد حزب دموکرات مسیحی (حزبی که نگاه سنتی به خانواده و زن دارد) و با پشتیبانی احزاب دست راستی در دوران دولت دست راستی‌ها تصویب شده بود. مادرانی که بچ ه‌دار می‌شدند می‌توانستند در خانه بمانند و بابت بچه‌ داری حقوق ناچیزی بگیرند. این امکان باعث شد زنانی که تحصیلات لازمه را برای وارد شدن به بازار کار نداشتند ازاین امکان استفاده کنند و در خانه بمانند. سازمان زنان سو سیال دموکرات طرح کمک هزینه مادرانه را تله ای برای بازداری زنان از جذب در بازار کار می‌دانستند. این طرح نیز تاثیر منفی روی حقوق بازنشستگی زنان می‌گذاشت. تاثیر منفی دیگر این طرح  سلب مسئولیت از پدران در رابطه با خانه ماندن با بچه‌ ها بود. زنان سوسیال دمکرات خیلی به این طرح انتقاد داشتند و در سال ۲۰۱۶ در دوران دولت ائتلافی سوسیال دموکرات و حزب سبز این طرح بر چیده شد.

سال ۲۰۱۶ در رابطه با سرطان، معاینه مجانی پریودیک دهانه رحم دختران.
سال ۲۰۱۶ زنان تنها، حق باردار شدن مصنوعی را به دست آوردند.

سال ۲۰۱۷ سازمان زنان از حزب خواست که هد ف به صفر رساندن خشونت مردان نسبت به زنان را در دستور کار خود قرار دهد، و موفق شد.
سال ۲۰۱۷ قانون همخوابی باید با توافق طرفین باشد ، در جهت تکمیل باز بینی شد
طبق قانون جدید موقع عمل هم خوابی بدون موافقت طرف مقابل، اگر حتی طرف خواهان سکس موقع اجرای سکس خشونت بکار نبرده باشد ولی چون با توافق زن نبوده مجرم شناخته میشود.

سال ۲۰۱۸ اداره دولتی برابری جنسی تاسیس شد.
تاسیس اداره ای در این دوره به نام «اداره برابری»
تاسیس این اداره  یکی از اقدامات مهم دولت فمینیستی است که مورد انتقاد شدید احزاب دست راستی قرار گرفته است.. این اداره در جهت تحقق برابری جنسی در تمام پهنه ها عمل می‌کند.

ترکیب کنونی دولت فمینیستی در سال ۲۰۲۰:
نخست وزیر استفان لوون Stefan Löven سوسیال دموکرات تعداد کل وزراء ۲۳  نفر، تعداد وزرای زن ۱۲ نفرتعداد وزرای حزب سوسیال دموکرات ۱۸ نفر، تعداد وز رای زن سو سیال دموکرات ۹ نفر. تعداد وزرای حزب محیط زیست ۵ نفر، از این تعداد وزرای زن  ۳ نفر.

سال ۲۰۱۹. قانون همبستری به نفع زنان ( طرف مقابل ) بازبینی شد.
سال ۲۰۱۹ تبصره‌هایی در جهت تکمیل کردن قانون ، بالا بردن جرم تجاوز در رابطه با همبستری بدون توافق طرف مقابل به آن اضافه شد. طبق این قانون سکوت زن موقع هم بستری بمعنای رضایت او برای هم بستری کافی نیست بلکه بطور مشخص زن باید رضایت خود را بزبان آورد. این قانون شامل اشخاص همجنسگرا هم می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

۱- دستاورد برگرفته از وبسایت زنان سوسیال دموکرات و کتاب ۱۰۰ سال مبارزه زنان سوسیال دموکرات . توضیحات دستاورد ها از نویسنده این نوشته است.

۲- مأخذ: اخبار تلویزیون سراسری سوئد SVT در تاریخ دوم ژانویه ۲۰۱۸.

۳- بر اساس آمار  Guttmacherinstitutets rapport som publicerades 2018

۴- طبق قانون تبعیض (۵۶۷ :۲۰۰۸ ) صاحب کار موظف است در محیط کار برای جلوگیری از وجود آزار جنسی، جلوگیری، تبعیض، تبعیض جنسی و آزار و منزوی کردن افراد برنامه‌ای مدون داشته باشد.

۵- این جنبش در مقاله‌ای مستقل به همین نام توضیح داده شده است.

۶- این اقدام به نام ترافیکینگ Trafficking مشهور است. طبق قانون منع ترافیکینگ خرید و فروش انسان‌ها به منظور استفاده جنسی جرم است. این قانون تفصیلاتی دارد و از جمله شامل خرید و فروش کودکان زیر هیجده سال نیز می‌شود، که محکومیت سنگین‌تری دارد.

۷- ماری روبسام Maria Robsahm مجله سوئدی Ordfront، ۲۲ ژوئن ۲۰۲۰.

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت سوم

زنانی که شکست را شکست دادند. قسمت سوم لورتا هایراپتیان " قمر دنیای تئاتر " لورتا هایراپتیان تبریزی در ۱۲۹۰ پا به جهان نهاد و ۱۳۷۷ درگذشت. او هنرپیشه ارمنی تبار ایرانی ، همسر عبدالحسین نوشین کارگردان تئاتر و شاهنامه پژوه بود. لورتا از هشت سالگی به روی صحنه رفت و تا حول...

زنانی که شکست را شکست دادند  قسمت شانزدهم

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت شانزدهم فاطمه واعظی" پریسا " پریسا ۲۵ اسفند ۱۳۲۸ در شهر شهسوار بدنیا آمد. او خواننده ردیف دان و استاد هنر آواز ایرانی است. پریسا که صدای خوش را از پدر و پدربزرگ به ارث برده بود،  در دوران تحصیل در مسابقات هنری مدارس در رشته آواز،  رتبه...

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت پانزدهم

  بی بی خانم استرآبادی بی بی خانم استرآبادی از نویسندگان دوران مشروطه است او درروزنامه های حبل المتین ، تمدن و نشریه مجلس مقاله می نوشت. بیشتر نوشته های او در دفاع از آموزش دختران است. البته شهرت وی به خاطر نوشتن کتابی است بنام معایب الرجال ، عیب های مردان ، که...

جرم انگاری سقط جنین، شرایطی دشوارتر برای زنان

جرم انگاری سقط جنین، شرایطی دشوارتر برای زنان 2023-04-25 نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم لایحه جرم انگاری ی سقط جنین اخیرا اعلام شد؛ ماده 310 تا 312 لایحه تعزیرات جمهوری اسلامی مختص جرم انگاری سقط جنین می باشد. ماده 310 می گوید زنی که به عمد سقط کند، در صورتی که پس...

پشتیبانی « صدای زنان سوسیال دموکرات ایران » از منشور مهسا

                                                                                      2023 03 30 بیانیه پشتیبانی از منشور مهسا صدای زنان سوسیال دمکرات ایران پشتیبانی خود را از منشور هفده ماده ای مهسا که در تاریخ 10 فوریه 2023 صادر شده، اعلام می دارد. یک جنبش انقلابی...

آژیر خطر برای اقلیم کردستان – ایران امروز

آژیر خطر برای اقلیم کردستان  از صلاح‌ الدین خدیو زنگ خطر اول: نمایشگاه بین المللی کتاب اربیل مهم ترین رخداد فرهنگی اقلیم است. در آخرین نمایشگاه که پس از وقفەای سە سالە بخاطر کرونا اخیرا برگزار شد، اعلام گردید که پرفروش‌ترین کتاب آن، به ترتیب دو اثر ملا کریکار بوده...

زنانی که شکست را شکست میدهند قسمت چهاردهم

  قسمت چهاردهم تاج السلطنه و خاطراتش تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار بود. وی از مدافعان انقلاب مشروطه و عضو انجمن حریت نسوان  بود. یادمان های وی خاطرات تاج السلطنه که وسعت اطلاعات او را نشان میدهد منبع تاریخی با اهمیتی است. تاج السلطنه از مشروطیت ،حقوق زنان...

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت سیزدهم

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت سیزدهم منیر وکیلی و آوازهای فولکلور منیر وکیلی از خوانندگان خوب اپرا در ایران بود که در سال 1301 بدنیا آمد و در تاریخ 1361 درگذشت. وی در تبریز متولد شد و موسیقی را در تهران نزد لیلی بارا (خواننده سابق  اپرای وین و از مهاجران اروپای...

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت دوازدهم

قسمت دوازدهم شکوه ریاضی مهمترین معلم نقاشی مدرن ایران اسماعیل مرآت وزیر فرهنگ وقت در سال 1317 از آندره گدار معمار و باستان شناسی فرانسوی درخواست نمود که هنرکده ای همچون مدرسه بوزآر، مدرسه عالی  ملی هنرهای پاریس در تهران بنا نماید. سال بعد که این هنرکده تاسیس شد وی...

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت یازدهم

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت یازدهم پری برکشلی هنرمند ارجمند پری برکشلی نوازنده ومدرس پیانو، موسیقی شناس و موسیقی دان ایرانی و رئیس سابق کنسرواتوار موسیقی شهر لوسه  فرانسه است. پری برکشلی آذر سال 1324 در تهران متولد شد پدرش مهدی برکشلی که موسیقی دان هم بود فیزیک...

Nadimpour Suraia

Nadimpour Suraia

Position