جنبش زنان علیه الکلیسم « باندرول سفید »

خلاصه تاریخ 60 ساله مبارزه زنان  علیه الکلیسم مردان،  معروف به « باندرول سفید »
جنبش زنان علیه الکلیسم که در واقع علیه فقر و گرسنگی بود از شهر اوهیو آمریکا شروع شد . و در سال ۱۸۸۳ به یک جنبش جهانی تبدیل شد.
این جنبش متشکل از زنان فقیری بودند که شوهرشان بعد از کار سخت روزانه مستقیما به میخانه شهر می رفتند و درآمد ناچیز خود را عوض اینکه صرف سیر کردن فرزندان بکنند به پای خرید الکل می دادند .
زنان که از دائم الخمر و بی احساس مسئولیتی این شوهران به تنگ آمده بودند تصمیم گرفتند با این پدیده مبارزه کنند.
حول وحوش کریسمس سال 1873 عده ای از این زنان فقیر که مسیحی بودند تصمیم گرفتند به میخانه ها بروند وبا خواندن شعرهایی  مردان شان را به خانه دعوت کنند و از صاحبان میخانه ها بخواهند به این مردان مشروب نفروشند.
این اعتراضات کم کم به جنبش تبدیل شد و از آنجائیکه خواست این زنان با منافع صاحبان میخانه در تناقض بود کم کم این اعتراضات مسالمت آمیز به درگیری بین زنان و صاحبان میکده ها تبدیل شد . و صاحبان میکده ها این زنان را به میکده راه نمی دادند اما این زنان در خارج از میکده می ایستادند و شروع به خواندن آیه های از کتاب مقدس میکردند و شعار شان این بود ” آنچه را که به خود روا داری به دیگران نیز روا دار” و خواهان تغییر ساختار قدیمی جامعه بودند.
درگیری زنان جنبش با صاحبان میکده ها در خارج از این میکده به سرگرمی برای سایر مردم تبدیل شده بود و معمولا عده زیادی در مقابل میکده ها جمع میشدند که شاهد درگیری این زنان و صاحبان میکده ها باشند .
وقتی درگیری اوج می گرفت افراد تماشاچی هم قاطی این درگیری ها می شدند. زنان معترض برای اینکه مشخص باشند تصمیم گرفتند باندرول سفیدی به دور بازوی خود ببندند. از آن زمان به بعد این جنبش به جنبش باندرول سفید معروف شد.
این جنبش که به یک تشکل سازمان یافته تبدیل شده بود ، در سال ۱۸۸۳ میلادی در سازمان ملل بصورت یک تشکیلات بین المللی به ثبت رسید .
آمدن این جنبش به سوئد:
این جنبش در سال ۱۸۸۰ میلادی به سوئد آمد و بصورت تشکیلات ۱۹۰۱ میلادی شروع به فعالیت نمود . در سال ۱۹۰۶ میلادی زنان کارگر کارخانه کفش اقدام به تشکیل یک سازمان باندرول سفید نمودند . تشکیل این سازمان ها در سراسر کشور گسترش یافت و یکی از فعالیت های مهم این تشکیلات آموزش در زمینه های مختلف از جمله خواندن و نوشتن و حفظ سلامتی بود. این تشکیلات کم کم در مسائل مختلف جامعه که به بهبود وضع زنان ارتباط داشت فعال شد . مسئله مسکن یکی از مسائل مهمی بود که این تشکیلات برای بهبود وضع مسکن طبقه فقیر جامعه که در خانه های با استاندارد پائین زندگی میکردند مبارزه نمود.
در سال ۱۹۰۷ میلادی ملکه مارگارتا مادر بزرگ شاه کنونی سوئد حمایت خود را از این جنبش اعلام نمود.
این سازمان در نامه ای که به مجلس سوئد نوشت از مجلس خواست که زنان بتوانند پلیس شوند . در سال ۱۹۵۸ بعد از پنجاه سال با تصویب مجلس زنان توانستند شغل پلیس داشته باشند .
ازجمله فعالیت های این سازمان ، مبارزه برای احداث مراکز مخصوص برای درمان زنان الکلی، مبارزه برای حق رای و مبارزه علیه الکلیسم بود.
سازمان باندرول سفید در تشکیل خانه های استراحت از طرف دولت برای زنان کشاورز و خانه دار نقش ایفا نمود.