برنامه ما سو سیال دموکرات ها برای بهداشت و درمان

by | ژوئن 23, 2022 | برنامه ما | 0 comments

2019-12-27
نوشته ثریا ندیم پور
                         برنامه ما سو سیال دموکرات ها برای بهداشت و درمان

سلامت جسمانی و روانی مردم به عنوان یکی از معیارهای مهم توسعه اجتماعی پایدار، نقش اساسی در تحقق زندگی ای شاد، پویا و خلاق دارد، و نیز عاملی ضروری و بنیادین در رفاه اجتماعی، تولید و پیشرفت جامعه است. دریک نظام سو سیال دموکرات به دلیل چنین اهمیت و جایگاهی ست که شهروندان کشور از حقوق برابر در استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی برخوردارند و این خدمات به یکسان در دسترس همه شهروندان، بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و اقتصادی آنان قرار می گیرد.
در جامعه کنونی ایران بهداشت و درمان به یک پهنه اقتصادی سود آور تبدیل شده است .امکان بهره مندی از بهداشت و درمان ارتباط مستقیم با بودجه شهروند دارد. شواهد نشان میدهد که بخش عظیمی از مردم ایران بدلیل نداشتن امکانات مالی از درمان مورد نیاز خود محروم می باشند. این امر باعث شده که طبقه تهی دست برای معالجه بیماران اشان دست به دامان دعا نویسان شوند و یا به روش های سنتی روی آورند.
در ایران امروز هیچ برنامه ای برای پیشگیری امراض، کنترل کیفیت خدمات پزشکی و بطور کلی بهداشت و درمان و تسهیل بهره مندی یکسان شهروندان از درمان، وجود ندارد.
ما سو سیال دموکرات ها بر این باور هستیم که سیستم بهداشت و درمان نباید خصوصی باشد این بدین معنا است که میزان نیاز هر شهروند برای استفاده از خدمات درمانی جامعه باید تعیین کننده باشد و نه امکان مالی ویا محل زندگی او.
خدمات درمانی نباید تابع نوسانات کالا در بازار آزاد باشد دولت باید روی قیمت داروها و کیفیت آنها کنترول داشته باشد.
امر پیشگیری، فرهنگ سازی در زمینه های مختلف از جمله بهداشت و تغذیه سالم از اولویت های برنامه ما در خصوص بهداشت و درمان میباشد.
برای پائین آوردن آسیب پذیری انسان ها و همزمان شکوفایی جامعه وجود یک سیستم پیش گیری درمانی از ملزومات است. وجود چنین سیستم پیش گیری درمانی خود نیز در پائین نگه داشتن هزینه های جامعه نقش ایفا خواهد نمود.
ما سو سیال دموکرات ها معتقد هستیم که همه شهروندان باید از سیستم درمانی بسیار مدرن و با کیفیت بالا برخوردار باشند.
داشتن یک سیستم درمانی مدرن با کیفیت بالا مستلزم امکان دسترسی به دستگاه های مدرن پزشکی، ارتباط تنگاتنگ مراکز درمانی با مراکز تحقیقاتی دانشگاه ها و امکان تبادل نظر بین مراکز درمانی کشور با مراکز درمانی کشور های مدرن، می باشد.
شهروندان باید در هر نقطه ایران که به پزشک مراجعه می کنند امکان دسترسی به پرونده پزشکی خود را داشته باشند.

برنامه عملی سو سیال دموکرات ها برای بهداشت و درمان

۱. تقسیم عادلانه خدمات بهداشت و درمان در سراسر کشور.

۲. غیر انتفاعی شدن خدمات بهداشت و درمان در سراسر کشور.

۳. ایجاد مراکز بهداشت و درمان (درمانگاه های محلی) در محلات.

۴. ایجاد بیمارستان های مجهز به مدرن ترین و مجهزترین دستگاه های پزشکی.

۵ .تقسیم عادلانه تخصص های ویژه درمانی بین بیمارستان های مختلف در سراسر کشور و مجهز شدن این بیمارستان ها به باند های هلیکوپتر برای رساندن بیماران اورژانسی در نقاط دور دست.

۶. ایجاد پرونده های پزشکی دیجیتالی برای شهروندان در تمام نقاط ایران.

پرونده پزشکی دیجیتالی امکان دسترسی بیماران را به پرونده  پزشکی خود در هر نقطه ای از ایران را فراهم می کند. در نتیجه پزشکان امکان دسترسی به پرونده پزشکی تمام شهروندان را در سراسر ایران خواهند داشت.

۷. ایجاد ساختمان های خدمات بهداشتی و درمانی طبق آخرین استاندارد های جهانی از نظر ساختمان سازی رعایت استاندارد های محیط زیستی در پروسه ساختن آن ها.

۸. مراکز درمانی باید بموقع شهروندان را دعوت به معاینات پزشکی در رابطه با بیماری هایی که در صورت امکان تشخیص بموقع میتوان از رشد آن ها جلوگیری نمود، نماید.

۹. ایجاد هتل های وابسته به بیمارستان ها برای اقامت همراه بیماران ساکن نقاط دور دست.

اهداف سو سیال دموکراسی را در عمل چگونه پیاده و پی گیری می کنیم؟
در یک جامعه دمکراتیک که به روش غیر متمرکز پارلمانتاریستی اداره میشود دولت مرکزی خط و خطوط کلی را در پهنه بهداشت و درمان تعیین می کند و در مقابل پارلمان مرکزی جوابگو است.
در سطح استان، پارلمان استان بالاترین ارگان مسئول خدمات بهداشت و درمان میباشد. افراد این پارلمان با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. این افراد طبیعتاً نمایندگی احزاب مختلف را مینمایند. این پارلمان از بین افراد خود اعضای دولت استان و محدوده مسئولیت های آنان را تعیین مینماید.
بهداشت و خدمات درمانی زیر نظر دولت استان عمل مینماید. دولت استان ضمن پیشبرد سیاست کلی دولت مرکزی در زمینه بهداشت و درمان موظف است مصوبات پارلمان استان را که با توجه به نیاز های بهداشت و درمان در سطح استان گرفته شده است را اجراء نماید. از مهمترین نکات مثبت این سیستم این است که مسئولین از نزدیک در جریان روزمره مسائل و نیازهای بهداشت و درمان منطقه قرار دارند.
تصمیم گیری نهایی در مورد  چگونگی تقسیم بودجه بهداشت و درمان، ساختمان سازی مراکز درمانی و تعیین تعداد پرسنل لازمه در چارچوب اختیارات دولت استان میباشد.
بخش مهمی از هزینه خدمات بهداشت و درمان از مالیات شهروندان استان تامین میشود و بخش دیگر برعهده دولت مرکزی است.
دولت استان موظف است سالانه گزارش کاملی از کیفیت خدمات درمانی استان، نیازمندی های آن، نحوه استفاده از بودجه بهداشت و درمان و نیز همکاری های مشترک در سطوح کشوری و بین المللی را به پارلمان استان ارائه نماید. چگونگی کمیت و کیفیت این گزارش توسط ارگان بازرسی پارلمان استان قبل از تحویل به پارلمان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس این گزارش در دسترس شهروندان و ژورنالیست ها قرار می گیرد.
ارگان بازرسی متشکل از نمایندگان احزاب مختلف است که توسط پارلمان استان انتخاب میشوند.

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آیا زمان نرسیده که اپوزیسیون خودش را جم و جور کند؟

  ثریا ندیمپور   آیا زمان آن نرسیده است که اپوزیسیون خودش را جمع و جور کند؟ جنبش مبارزاتی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به رهبری جنبش فمینیستی زنان ایران وارد سیر تازه ای شده است از کردستان تا بلوچستان ، آذربایجان ، تهران مردم شعار زن، زندگی، آزادی ـ ژن ...

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت پنچم

قمرالملوک وزیری ماه آسمان آواز ایران قمرخانم سید حسین خان پرآوازه ترین  خواننده زن آوازهای سنتی ایران که به احترام علی نقی وزیری موسس مدرسه عالی موسیقی نام خانوادگی او را برای خود برگزید. نخستین زن خواننده ایرانی بود که صدایش ضبط شد و اولین زنی بود که بدون حجاب روی...

خلاصه و توضیح نوشته « زنانی که شکست را شکست دادند»

خلاصه ای از زنانی که شکست را شکست دادند ، نوشته « زنانی که شکست را شکست دادند»  شامل داستان زندگی و مبارزه صد ساله  زنان ایران است . زنانی که علرغم مشکلات فرهنگی جامعه سنتی صد سال پیش ایران و نیز بعد ها در پهنه های مختلف  سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در جامعه موفق بودند ....

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت چهارم

تاج السلطنه و خاطراتش تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار بود وی از مدافعان انقلاب مشروطه و عضوانجمن حریت نسوان  بود و یادمان هایش خاطرات تاج السلطنه که وسعت اطلاعات او را نشان میدهد منبع تاریخی با اهمیتی است تاج السلطنه ازمشروطیت ،حقوق زنان ، آزادی ،  برابری و قانون...

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت دوم

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت دوم شوشا اعصار شوشا اعصار موسیقی را وارد کلمات کرد و کلمه را وارد موسیقی . شمسی اعصار دختر آیت الله محمد کاظم اعصار یکی از برجسته ترین زنان ایرانی نسل خود بود که تسلط اش به سه زبان و فرهنگ متفاوت فارسی، فرانسه وانگلیسی او را ازچهره های...

ضرورت تشکیلات مستقل زنان, ثریا ندیم پور

ثریا ندیم پور ضرورت تشکیلات مستقل زنان زنان جهان کماکان در قرن بیست و یکم با نا برابری دستمزد در برابر کار یکسان در بازار کار، در استفاده از امکانات جامعه ، داشتن حقوق انسانی، در خانواده، در قدرت و در عرصه اقتصادی ‌با مردان هستند این نابرابری ها بدلیل نبودن زنان در...

زنانی که شکست را شکست دادند, قسمت اول

  زنانی که شکست را شکست دادند  این نوشته در چندین قسمت است و بر گرفته از سایت « همنشین بهار»  که بصورت صوتی توسط خود ایشان بیان شده است)    قسمت اول علم دولت نوروز به صحرا برخاست وقتی که سپاهیان قطیبه ابن مسلم سردارسپاه خلیفه اموی سیستان را به خاک و خون کشیدند  مردی...

لزوم تشکل سوسیال دموکرات ها

2019-10-06 ثریا ندیم پور سوسیال ‌دموکرات‌ها باید در مقابل نیاز جنبش پاسخگو باشند مبارزات مردم ایران پیوسته اوج می‌گیرد. اکنون مردم از هر قشر و طبقه و گروهی وارد میدان مبارزه شده‌اند و هر روز که می ‌گذرد برای گرفتن حقوق خود مصمم ‌تر می‌شوند. فریاد مردم در اعتراض به ستم...

پیش شرط‌های سوسیال دموکراسی

  پیش شرط‌های سوسیال دموکراسی بدون شک ساختن سوسیال دموکراسی در جامعه‌ای که در آن دموکراسی نهادینه شده و از درجه بالایی از همگونی و همبستگی اجتماعی، مدارای سیاسی و ثروت اقتصادی برخوردار است، آسانتر میباشد. اما یک نگاه جزمی که وجود این شرایط را پیش‌ شرط‌های لازم و...

حزب سوسیال دموکرات: قدیمی ترین حزب سیاسی آلمان

حزب سوسیال دموکرات: قدیمی ترین حزب سیاسی آلمان حزب سوسیال دموکرات آلمان یکی از قدیمی ترین احزاب دموکراتیک جهان است و در طول تاریخ پرتلاطم اش چالش های بسیاری مانند ممنوعیت فعالیت، انشعاب حزبی و تغییر اساسی اصول و برنامه هایش را پشت سر گذاشته است.   …. هر حزبی،...

Nadimpour Suraia

Nadimpour Suraia

Position